Zonnig Zuid-Holland, subsidieDe provincie Zuid-Holland maakt het voor grootdakbezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen; of in combinatie met asbestverwijdering; of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de subsidiabele activiteit plaatsvind.

Activiteiten

Subsidie voor het beschikbaar stellen van je dak aan een energiecoöperatie is  €5.000. Voor het versterken van je dak of verwijderen van asbest in combinatie met de aankoop en installatie van pv-panelen of de aankoop van lichtgewicht panelen, kan een aanvrager per gerealiseerde KWp aan zonnepanelen (ongeveer 3 pv-panelen) € 80 ontvangen. Tot een maximum van een €100.000 en een minimum van 15 KWp / €1.200.

Voorwaarden

Algemeen

De regeling is voor iedereen geldig, behalve voor overheden.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden voor dak beschikbaar stellen aan energiecoöperatie (§2 van de regeling)

  • Het dak wordt voor minstens 15 jaar beschikbaar gesteld aan de energiecoöperatie.

Voorwaarden voor dak geschikt maken (§3 van de regeling)

  • Het aantal mzonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de aanpassingen van het dak overschrijden.
  • De zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek.
  • De subsidie wordt gebruikt voor het constructief geschikt maken van daken, verwijderen van asbest, in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen of voor de aanschaf en installatie van lichtgewichtpanelen.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op dezelfde netaansluiting als het dak waarvan het dak geschikt is gemaakt.

De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is. Zorg dus dat u een complete aanvraag heeft ingediend voordat u begint met de subsidiabele activiteit.

Aanpak

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u de pdf versie van het aanvraagformulier.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de webpagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Nationale WEEE-register

Het aanvraagformulier vraagt om de naam van de 'Producent'. De 'Producent' is een partij die de verantwoordelijkheid heeft om de elektronica aan het einde van haar levensduur te recyclen. Dit is bij zonnepanelen veelal de importeur (aangezien er in Nederland nauwelijks panelen geproduceerd worden), de wet WEEE ziet dan de importeur als de producent. Om de subsidiesaanvrager te helpen deze informatie boven tafel te krijgen heeft de provincie de volgende stukken opgesteld: een producentenverklaring en een tekstvoorstel voor in het inkoopcontract.

Om te borgen dat de diegene die de zonnepanelen aanlegt / verkoopt deze verklaring inderdaad afgeeft is het verstandig om hierover contractuele afspraken te maken. Dit kan door de tekstvoorstellen voor in het inkoopcontract (of dakverhuurcontract) in de overeenkomst te verwerken. Zie de tekstvoorstellen opgesteld door de Provincie als voorbeeld om deze zaken te regelen. Zie dit als een dienst aan de aanvrager, er kunnen geen rechten aan de provincie worden ontleent.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, via  of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt