Ter inzage
Coronavirus en zienswijzen en de inzage van stukken

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de zienswijzenprocedures en stukken die ter inzage liggen. Provinciale (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis. De openbare kennisgeving van provinciale (ontwerp)besluiten vermeldt waar u de stukken digitaal kunt raadplegen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u problemen ondervindt met het raadplegen van de digitale stukken.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op www.zuid-holland.nl/coronavirus

Ter inzage: Kennisgeving rectificatie projectplan Waterwet ‘Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal’

Het plan ligt van 13 oktober tot en met 1 december ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de gerectificeerde delen van het plan. Naar terinzagelegging.

Ter inzage: Ontwerpbesluit proactieve aanwijzing gemeente Albrandswaard, Zuid-Holland

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 ter inzage. Naar terinzagelegging.

Ter inzage: Ontwerp van wijzigingen van de wegenlegger van de gemeente Krimpenerwaard

Het ontwerp van wijzigingen ligt digitaal ter inzage van 23 september 2020 tot en met 3 november 2020 bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpenerwaard. Naar terinzagelegging.

Niet-digitale terinzageleggingen

Let op: het inzien van papieren ter inzage leggingen in het provinciehuis is niet mogelijk vanwege corona maatregelen. Als het Provinciehuis weer (gedeeltelijk) open is dan kunt u weer een afspraak maken om een ter inzage legging in het provinciehuis in te zien.