Ter inzage
Terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan 2021

Deze is van 3 april tot en met 15 mei 2020 in te zien. Naar terinzagelegging Ontwerp Natuurbeheerplan 2021.

Niet-digitale terinzageleggingen

U kunt een afspraak maken met informatiediensten@pzh.nl om niet-digitale terinzageleggingen in te zien.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Informatiediensten is openbaar toegankelijk. Wilt u ons bezoeken? Dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen, die u wilt inzien.