Ter inzage
Coronavirus en zienswijzen en de inzage van stukken

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de zienswijzenprocedures en stukken die ter inzage liggen. Provinciale (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis. De openbare kennisgeving van provinciale (ontwerp)besluiten vermeldt waar u de stukken digitaal kunt raadplegen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u problemen ondervindt met het raadplegen van de digitale stukken.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op www.zuid-holland.nl/coronavirus

Ter inzage Besluit proactieve aanwijzing gemeente Albrandswaard, Zuid-Holland

Het vastgestelde besluit tot het geven van een proactieve aanwijzing ligt van donderdag 17 december 2020 tot en met woensdag 27 januari 2021 ter inzage. Naar terinzagelegging.

Ter inzage Inspraak Provinciale milieuverordening Zuid-Holland 2021

Het ontwerp besluit en bijbehorende stukken worden van 11 december 2020 tot en met 4 februari 2021 ter inzage gelegd. Naar terinzagelegging.

Ter inzage Ontwerp Omgevingsbeleid 2020

Het Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 wordt op 3 december 2020 voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, tot 1 februari 2021. Vaststelling is voorzien in het tweede kwartaal van 2021. Naar terinzagelegging.

Niet-digitale terinzageleggingen

Let op: het inzien van papieren ter inzage leggingen in het provinciehuis is niet mogelijk vanwege corona maatregelen. Als het Provinciehuis weer (gedeeltelijk) open is dan kunt u weer een afspraak maken om een ter inzage legging in het provinciehuis in te zien.