Ter inzage
Coronavirus en zienswijzen en de inzage van stukken

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de zienswijzenprocedures en stukken die ter inzage liggen. Provinciale (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis. De openbare kennisgeving van provinciale (ontwerp)besluiten vermeldt waar u de stukken digitaal kunt raadplegen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u problemen ondervindt met het raadplegen van de digitale stukken.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op www.zuid-holland.nl/coronavirus

Ter inzage: ontwerp gedoogplichtbeschikking westelijke oeververvanging van de Gouwe in Boskoop

De ontwerpbeschikking ligt van 27 augustus tot en met 8 oktober 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze(n) kenbaar maken. Naar terinzagelegging.

Ter inzage: Projectplan Waterwet Vervanging Oeverconstructies Merwedekanaal

Het plan ligt vanaf 21 juli tot en met 1 september 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het plan. Naar terinzagelegging.

Ter inzage: Beschikking Nazorgplan Mineralz Maasvlakte te Rotterdam

De definitieve beschikking op het nazorgplan, de ingediende zienswijzen van Mineralz Maasvlakte B.V. en het nazorgplan liggen van 22 juni 2020 tot en met 31 juli 2020 ter inzage. Naar terinzagelegging.

Niet-digitale terinzageleggingen

U kunt een afspraak maken met informatiediensten@pzh.nl om niet-digitale terinzageleggingen in te zien.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Informatiediensten is openbaar toegankelijk. Wilt u ons bezoeken? Dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen, die u wilt inzien.