Ter inzage
Definitief beheerplan Natura 2000 Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Ter inzage van 23 maart tot en met 3 mei 2017.

Ontwerp partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland en milieueffectonderzoek (planMER)

Ter inzage van 17 maart tot en met 27 april 2017.

Niet-digitale terinzageleggingen

U kunt een afspraak maken met informatiediensten@pzh.nl om niet-digitale terinzageleggingen in te zien. U vindt Informatiediensten in het A-gebouw van het provinciehuis in Den Haag.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Informatiediensten is openbaar toegankelijk. Wilt u ons bezoeken? Dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen, die u wilt inzien.