Zoeken

Ter inzage
N211 Wippolderlaan-Harnaschpolder

De N211 Wippolderlaan-Harnaschpolder wordt aangepast. Om de aanpassingen mogelijk te maken, moeten de gemeentelijke bestemmingsplannen van Westland en van Midden-Delfland worden aangepast. In beide gemeenten liggen de ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017.

Het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente Westland vindt u op de website van de gemeente Westland.

Het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente Midden-Delfland vindt u op de website van de gemeente Midden-Delfland.

Lees ook het bericht Inloopavonden Bestemmingsplan N211-Wippolderlaan.

Bestemmingsplan N213

De N213 wordt op het tracé Dijkweg - Middel Broekweg aangepast. Om de aanpassingen mogelijk te maken, moet het gemeentelijke bestemmingsplan van Westland worden aangepast. Het ontwerp-bestemmingsplan N213 ligt ter inzage van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017. Bekijk het ontwerp-bestemmingsplan op de website van de gemeente Westland.

Niet-digitale terinzageleggingen

U kunt een afspraak maken met informatiediensten@pzh.nl om niet-digitale terinzageleggingen in te zien. U vindt Informatiediensten in het A-gebouw van het provinciehuis in Den Haag.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Informatiediensten is openbaar toegankelijk. Wilt u ons bezoeken? Dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen, die u wilt inzien.