Ter inzage
Coronavirus en zienswijzen en de inzage van stukken

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 is het provinciehuis gesloten. Dit heeft gevolgen voor de zienswijzenprocedures en stukken die ter inzage liggen. Provinciale (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken worden tot nader order niet fysiek ter inzage gelegd op het provinciehuis. De openbare kennisgeving van provinciale (ontwerp)besluiten vermeldt waar u de stukken digitaal kunt raadplegen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u problemen ondervindt met het raadplegen van de digitale stukken.

Voor meer informatie over het coronavirus, kijk op www.zuid-holland.nl/coronavirus

Terinzagelegging Ontwerp-luchtvaartnota

Deze ligt ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli 2020. Naar terinzagelegging Ontwerp-luchtvaartnota.

Terinzagelegging Definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

Deze ligt ter inzage van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020. Naar terinzagelegging Definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein.

Terinzagelegging Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Deze is van 11 mei tot en met 22 juni 2020 in te zien. Naar terinzagelegging Ontwerp Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

Ter inzage: projectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’

Deze is van 22 mei tot en met 3 juli 2020 in te zien. Naar terinzagelegging projectplan Waterwet 'Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8'.

Niet-digitale terinzageleggingen

U kunt een afspraak maken met informatiediensten@pzh.nl om niet-digitale terinzageleggingen in te zien.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Informatiediensten is openbaar toegankelijk. Wilt u ons bezoeken? Dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen, die u wilt inzien.