Ter inzage
Terinzagelegging ontwerpprojectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’

Deze is van 3 januari tot en met 14 februari 2020 in te zien. Naar terinzagelegging ontwerpprojectplan Waterwet Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8.

Niet-digitale terinzageleggingen

U kunt een afspraak maken met informatiediensten@pzh.nl om niet-digitale terinzageleggingen in te zien.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur. Informatiediensten is openbaar toegankelijk. Wilt u ons bezoeken? Dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen, die u wilt inzien.