Lozing koelwater in de bodem, ontheffing
Bedrijven moeten een ontheffing hebben als bij het verrichten van activiteiten koelwater in de bodem wordt geloosd. 'Koelwater' is water dat uitsluitend is gebruikt voor koeldoeleinden en waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd. Wilt u bedrijfsmatig andere vloeistoffen dan koelwater lozen in de bodem? Ook dan heeft u een ontheffing nodig.
Een ontheffing voor het verbod koelwater lozen in de bodem is gebonden aan de volgende geldigheidsduur:

  • een ontheffing voor het lozen van koelwater heeft een geldigheid van maximaal 10 jaar
  • een ontheffing voor het lozen van overige vloeistoffen is maximaal 4 jaar geldig

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor ontheffing op het verbod als u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden hebben betrekking op het volgende:

  • de manier van lozen
  • de samenstelling en de hoeveelheid van de te lozen vloeistof
  • het onderzoek naar de samenstelling van de vloeistoffen
  • de toestand van de bodem

Wilt u overige vloeistoffen lozen? Dan moet u kunnen aantonen dat aansluiting op de riolering of een andere afvoer manier niet mogelijk is. Ook mogen de vloeistoffen geen schadelijke stoffen bevatten zoals lood, kwik, cyaniden, minerale oliën, koolwaterstoffen, zilver of titaan.

Contact

U vraagt een ontheffing voor de lozing van koelwater of overige vloeistoffen aan bij de gemeente.

Een bedrijf dat in het bezit is van een omgevingsvergunning voor het milieu, moet voor de ontheffing contact opnemen met de instantie die deze vergunning heeft afgegeven. Dit kan het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) of de provincie zijn.

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie als het gaat om lozingen van ter plaatse onttrokken grondwater of een lozing op een diepte van meer dan 10 meter beneden maaiveld.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Bezoekadres

Rijnstraat 8
Den Haag

Postadres

Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Telefoon 0704560000