Breed MKBBinckhorst

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het fundament van de Zuid-Hollandse economie. Het mkb is de belangrijkste pijler voor de werkgelegenheid en van belang voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Veel ondernemers worstelen om hun hoofd boven water te houden door corona. Daarnaast vragen trends zoals digitalisering en duurzaamheid om aanpassingen van hun bedrijf. Daarom zet de provincie in op een toekomstbestendig mkb in Zuid-Holland.

MKB-Deals, hoe werkt het?

De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf (mkb) in Zuid-Holland. Daarom wil de provincie met gemeenten en bedrijfsleven in de regio ‘MKB-Deals’ sluiten en uitvoeren. MKB-Deals zijn afspraken om het ondernemersklimaat in Zuid-Holland te versterken. Thema’s van de MKB-Deals: toepassing van innovaties en nieuwe kennis, digitalisering, toegang tot talent en financiering, dienstverlening en netwerkvorming. De MKB-Deals ondersteunen regionale samenwerking en gaan over concrete projecten. De provincie Zuid-Holland heeft een mkb-ambassadeur aangesteld om regio’s te ondersteunen bij het maken van een MKB-Deal.

Subsidie aanvragen

Wanneer een MKB-Deal is gesloten kan de regio een subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland om de MKB-Deal uit te voeren via de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op de webpagina Subsidie MKB-Deals Zuid-Holland.