Breed MKBBinckhorst

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het fundament van de Zuid-Hollandse economie. MKB is de belangrijkste pijler voor de werkgelegenheid en van belang voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Veel ondernemers worstelen om hun hoofd boven water te houden door corona. Daarnaast vragen trends zoals digitalisering en duurzaamheid om aanpassingen van hun bedrijf. Daarom zet de provincie in op een toekomstbestendig MKB in Zuid-Holland.

MKB deals, hoe werkt het?

De provincie Zuid-Holland zet in op een toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf (MKB) in Zuid-Holland. Daarom wil de provincie met gemeenten en bedrijfsleven in de regio ‘MKB-deals’ sluiten en uitvoeren. MKB-Deals zijn afspraken om het ondernemersklimaat in Zuid-Holland te versterken. Thema’s van de MKB deal: toepassing van innovaties en nieuwe kennis, digitalisering, toegang tot talent en financiering, dienstverlening en netwerkvorming. De MKB deals ondersteunen regionale samenwerking en gaan over concrete projecten. De provincie Zuid-Holland heeft een MKB-ambassadeur aangesteld om regio’s te ondersteunen bij het maken van een MKB-Deal.

Na het sluiten van een MKB-Deal stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar om de MKB-Deal tot uitvoer te brengen via de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.


Subsidieregeling

Wanneer een MKB-Deal is gesloten stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar om de MKB-Deal uit te voeren via de subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.