MKB-Deal Economie 071 - Aanjagen van digitalisering in het brede MKBEen initiatief om digitalisering aan te jagen in het brede mkb. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en ondernemersvereniging VNO-NCW Rijnland, Ondernemend Leiden en de Koepel Leidse Regio.

Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken: Katwijkse Ondernemersvereniging, BV Leiden, Centrummanagement Leiden, Ondernemersvereniging Zoeterwoude, Platform van Ondernemers Oegstgeest, Leiderdorpse Ondernemersvereniging, BIZ grote Polder Zoeterwoude, Unmanned Valley, Metrophool Rotterdam Den Haag, MKB Digiwerkplaats Haaglanden, Retail Innovatie & Experience Campus Leidschendam/Voorburg en Rijn- en Veenstreek.

Thema’s

  • Digitalisering
  • Dienstverlening
  • Toegang tot financiering
  • Toegang tot talent

Aanleiding

Het MKB kent grote uitdagingen: digitalisering, verduurzaming, het aantrekken en behouden van talent en toegang tot financiering. Economie071 zet zich in om het mkb te ondersteunen bij deze transitie, knelpunten te signaleren en gerichte hulp te bieden voor een toekomstbestendig mkb.

Activiteiten

  • Kennis en informatiebijeenkomsten om mkb’ers kennis te laten maken met het programma MKB Deal Economie 071, de vraagstukken en mogelijkheden.
  • Een digiscan in de vorm van een enquête om mkb’ers inzicht te geven in hun digitale situatie en waar de kansen en mogelijkheden zitten voor verbetering.
  • Inspiratiesessies en werkbezoeken waarin mkb’ers elkaar inspireren door het delen van voorbeelden van digitale innovatieve toepassingen in hun bedrijf. Vraagstukken, werkwijzen, knelpunten en mogelijkheden worden gedeeld.
  • Financiële stimulans om aan de slag te gaan met concrete digitaliseringsvraagstukken.

Het programma MKB Deal Economie 071 wordt (door)ontwikkeld op basis van de wensen en behoeften van mkb’ers uit de regio. Bestaande activiteiten op het gebied van toekomstbestendig ondernemen worden hierin meegenomen.

Doel

  • Zoveel mogelijk lokale mkb-ondernemers en hun medewerkers informeren over het belang van digitalisering, de mogelijkheden en de kansen
  • Mkb’ers inspireren, activeren en ondersteunen om concrete digitaliseringsvraagstukken aan te pakken voor een toekomstbestendig mkb.