MKB-Deal Verkenning Reststromenhub Dutch Fresh PortEen initiatief om samen met mkb’ers vorm te geven aan minder afvalverspilling en het vervaarden van reststromen uit de AGF-sector. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en ondernemersvereniging VBO Fresh Port.

Daarnaast zijn de volgende partners betrokken: Olympic Fruit, Renes, Den Hollander/Greenery, Bakker Barendrecht, Van Gelder1, Loods38/ fruity King, Jaguar, VBO Fresh Port, MRDH, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, De Big Data Innovatie hub Zoetermeer, Innovator jump.nl, GreenPort West-Holland/Innovatiepact 2021-2025, PHI Factory, TNO, Greenport West-Holland, Haagsche Hogeschool, Lentiz, Albeda, Da Vinci Alberda.

Thema’s

 • Digitalisering
 • Toepassing innovatie
 • Toepassing nieuwe kennis
 • Toegang tot talent
 • Netwerkvorming

Aanleiding

Veel reststromen zijn nog onbenut. Innovatie en digitalisering biedt mogelijkheden om partijen te verbinden, gezamenlijk op te trekken en reststromen opnieuw in te zetten.

Dutch Freshport (DFP) is het grootste Agro-Vers-Food cluster van Nederland, met als doel samenwerken aan duurzame innovatie. Het is het merk waaronder ondernemers op bedrijventerrein BT-Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard actief zijn en samenwerken met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Centraal staan vraagstukken rondom bereikbaarheid, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, duurzaamheid en leefbaarheid.

Activiteiten

 • In kaart brengen van de feitelijke reststromenopgave
 • In kaart brengen van inzicht in de reststromen: massa, continuïteit, kwaliteitsvoorwaarden
 • Bouwen aan reststromenhub: met betrokken partijen werken aan oplossingen voor optimale verwerking en vervaardiging van reststromen
 • Verkennen concept reststromen hub: op basis van data uit de reststromenkaart wordt er ingezet op diverse uitdagingen. De vraagstukken hebben als doel om startups en het innovatieve MKB samen te brengen om nieuwe toepassingen voor reststromen te ontwikkelen.

Doel

 • Inzicht in reststromen binnen DFP en de vraag vanuit verwerkers.
 • Een circulaire hub voor reststroomwaardering om verspilling tegen te gaan.
 • Stimuleren van productontwikkeling om reststromen op hoogwaardige manier te vervaarden.
 • Het huisvesten van minstens 3 relevante nieuwe bedrijven voor DFP.
 • Een adviesvoorstel voor het opschalen en doorontwikkelen van de reststromenhub.