Groeiagenda Zuid-Holland
Header Groeiagenda

Hoe verdienen we als Nederland de komende jaren ons brood? En hoe komen we er na de coronacrisis financieel weer bovenop én worden we sterker, groener en gezonder?

Voor Nederland liggen veel van de antwoorden in Zuid-Holland – de regio is verantwoordelijk voor bijna een kwart van onze nationale economie. Met aanvullende investeringen in Zuid-Holland kunnen we de komende tien jaar de economische groei met 10 procent extra laten stijgen. Daarover hebben een groot aantal sleutelspelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zich bereid verklaard. We gaan daarvoor fors investeren:

  • in het leven lang ontwikkelen van mensen;
  • in het openbaar vervoer die het dicht verstedelijkte gebied verbindt;
  • in nieuwe infrastructuur voor duurzame energiebronnen;
  • in slimme technologieën én toepassingen voor bedrijven die hier in de regio produceren.

Dat kunnen we niet alleen. We vragen het Rijk om mee te doen, en sámen met Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van een gezamenlijke Groeiagenda deze belangrijke uitdagingen aan te pakken. Zo zorgen we voor meer huizen, meer vakmensen, betere bereikbaarheid, en infrastructuur voor de energietransitie.

Samen realiseren we via Zuid-Holland nieuwe banen en bedrijvigheid voor heel het land. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland er de vruchten van.

Vragen over de Groeiagenda? Neem contact op met Jean-Christophe Spapens, jc.spapens@pzh.nl / 06 - 18 30 96 17 of Ralf Looze, rw.looze@pzh.nl / 06 - 50 06 42 50.

Zie ook: www.zuidholland4nl.nl


Groeiagenda Algemeen

Groeiagenda Kennis & Innovatie

Groeiagenda Energietransitie

Groeiagenda Metropolitaan OV

Groeiagenda Leven Lang Ontwikkelen

Groeiagenda Zuid-Holland - Maakindustrie