Groeiagenda Zuid-HollandHeader Groeiagenda

Zuid-Holland heeft een plan voor noodzakelijke investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid. Met als doel de economie van Zuid-Holland sterker te maken - en daarmee heel Nederland: #ZuidHolland4NL. Dit is de Groeiagenda Zuid-Holland.

De gezamenlijke aanpak in Zuid-Holland levert de volgende nationale bijdragen op:

  • Zuid-Holland is verantwoordelijk voor 1/3e van de nationale CO2-uitstoot. Zonder de vernieuwing van de Zuid-Hollandse energie-intensieve industrie wordt de energietransitie niet gerealiseerd. Onze belofte is 40% van de nationale C02-reductie te realiseren door de industrie en chemie te verduurzamen.
  • In Zuid-Holland woont 20% van Nederland en de komende 10 jaar komen daar 400.000 mensen bij. Onze belofte is 200.000 woningen te bouwen en zo in twintig jaar 25% van de nationale woningbouwopgave te realiseren en deze regio bereikbaar te houden.

  • Nederland is €15 miljard euro aan BBP misgelopen door achterblijvende economische prestaties van Zuid-Holland. Onze belofte is over 10 jaar 12% extra duurzame en inclusieve economische groei in Zuid-Holland te realiseren. Concreet is dat op termijn €24 miljard extra BBP en 120.000 nieuwe banen.
  • In deze regio staan honderdduizenden banen op de tocht in verouderde sectoren. Onze belofte is het vernieuwen van de bedrijvigheid door middel van innovatie, digitalisering, verduurzaming en nieuwe technologieën. Werkenden helpen we door middel van omscholing naar nieuwe banen.

Zuid-Hollandse sleutelspelers (bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden) investeren fors om het bovenstaande te realiseren. Zij kunnen dit niet alleen. We vragen het rijk met ons mee te doen, en samen te werken aan de Groeiagenda. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland er de vruchten van.

Vragen over de Groeiagenda? Neem contact op met Jean-Christophe Spapens, / 0618309617 of Ralf Looze,  / 0650064250.

Zie ook: www.zuidholland4nl.nl