InnovationQuarter



Header innovationquarter pagina

Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese economische topregio is een effectievere samenwerking nodig, vooral in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Daarom hebben de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken, een aantal grote steden, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit van Leiden en de Technische Universiteit Delft in 2014 de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter opgericht.

Kerntaken en focus

InnovationQuarter heeft 3 kerntaken:
1. Business Development: het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen innovatieve ondernemers (en waar nodig kennisinstellingen en overheden);
2. Foreign Investments: het speuren wereldwijd naar bedrijven die het regionale ecosysteem kunnen versterken en die zich in Zuid-Holland willen vestigen, de regio steviger op de kaart zetten en het onderhouden van relaties met al in Zuid-Holland gevestigde internationale bedrijven;
3. Capital: het helpen van vernieuwende snelgroeiende bedrijven aan financiering, onder meer door zelf risicodragend in deze bedrijven te investeren en inzetten op het vergroten van het beschikbare investeringskapitaal in de regio.

InnovationQuarter richt zich op de hele provincie Zuid-Holland. De focus ligt op sterke economische sectoren die zich met (nieuwe) technologie bezighouden. Daarbij gaat het om ‘Clean Technology’, ‘Life Sciences and Health’, ‘Safety and Security’, ‘Horticulture’ en ‘Smart Industry’.

Wat doet de provincie?

Met deelname in de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter (IQ), het beschikbaar stellen van aanvullend kapitaal en het verlenen van subsidie aan IQ wil de provincie het innovatiepotentieel van Zuid-Holland beter benutten. Bijvoorbeeld via het Participatiefonds of UNIIQ (zie onder). Daarnaast werkt de provincie samen met InnovationQuarter, bijvoorbeeld in de Zuid-Hollandse fieldlabs of bij het initiëren van nieuwe samenwerkingen.

Participatiefonds IQ

Het participatiefonds biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen. Het is een ‘revolverend’ fonds, wat inhoudt dat de opbrengsten opnieuw geïnvesteerd worden. Zo is het participatiefonds voor mkb-bedrijven bij de start van IQ gevuld met €28 miljoen, waarvan €10 miljoen van de provincie afkomstig was.

Proof-of-conceptfonds UNIIQ

UNIIQ is een investeringsfonds van €22 miljoen gericht op de proof-of-concept fase van bedrijven. UNIIQ investeert risicokapitaal in academische spin-offs, startups en bestaand MKB met disruptieve innovaties. Als samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter is UNIIQ in staat het vroege fase risico te nemen en veelbelovende ondernemers actief te helpen om hun ambities te realiseren. De provincie maakt UNIIQ mede mogelijk met ruim €7 miljoen aan eigen middelen en Europese middelen. Lees meer op de website van UNIIQ.


innovation-quarter