Werklocaties
Vanuit het streven naar een sterke, duurzame regionale economie en naar levendige en vitale centra zet de provincie zich in om te komen tot een optimaal functionerende structuur voor de diverse typen werklocaties: bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. Een groot deel van de werkgelegenheid in Zuid-Holland bevindt zich in en op deze werklocaties. Een goede balans van vraag en aanbod van werklocaties is een basisvoorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarnaast draagt een gezonde detailhandelsstructuur ook nog eens bij aan levendige en vitale stads- en dorpscentra en daarmee aan een goed leefklimaat.

Kantoren

Kantoren - bij werklocaties

Detailhandel

Spuistraat-Den-Haag

Bedrijventerreinen

gouwepark

Masterclasses

De provincie organiseert kennisbijeenkomsten / masterclasses rond actuele thema’s die de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties betreffen. Door het organiseren van deze bijeenkomsten wordt actuele kennis gedeeld met alle relevante partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van bedrijventerreinen en andere werklocaties in Zuid-Holland. De masterclasses bieden ook een podium om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen.

Monitoring

Monitoring - bij werklocaties