WerklocatiesGeen economische ontwikkelingen zonder goede locaties waar mensen kunnen werken en bedrijven zich kunnen vestigen. De provincie zorgt met haar partners voor voldoende bedrijventerreinen, kantoren en woon/werklocaties die goed ontsloten zijn. De provincie bewaakt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor bepaalde typen bedrijvigheid.

Kantoren

Kantoren - bij werklocaties

Detailhandel

Spuistraat-Den-Haag

Bedrijventerreinen

gouwepark

Masterclasses

De provincie organiseert kennisbijeenkomsten / masterclasses rond actuele thema’s die de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties betreffen. Door het organiseren van deze bijeenkomsten wordt actuele kennis gedeeld met alle relevante partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid van bedrijventerreinen en andere werklocaties in Zuid-Holland. De masterclasses bieden ook een podium om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen.

Monitoring

Monitoring - bij werklocaties