Werklocaties
Vanuit het streven naar een sterke, duurzame regionale economie en naar levendige en vitale centra zet de provincie zich in om te komen tot een optimaal functionerende structuur voor de diverse typen werklocaties: bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. Een groot deel van de werkgelegenheid in Zuid-Holland bevindt zich in en op deze werklocaties. Een goede balans van vraag en aanbod van werklocaties is een basisvoorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat. Daarnaast draagt een gezonde detailhandelsstructuur ook nog eens bij aan levendige en vitale stads- en dorpscentra en daarmee aan een goed leefklimaat.