Duurzame verwarmingIn 2030 is 20% van de woningen aardgasvrij, nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij en energieneutraal opgeleverd. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord. In Ook de glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd willen we ook dat onze verwarming betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarom zet de provincie zich in om het aanbod van duurzame warmte te vergroten, we ondersteunen gemeenten en de tuinbouwsector bij de overgang naar duurzame verwarming en werken aan een robuust en toegankelijk warmtetransportsysteem. Bekijk hier onze projecten voor en met gemeenten, tuinbouw en particulieren.


Gebouwde omgeving

De provincie zet zich in om gemeenten te ondersteunen bij de transitie naar duurzame verwarming.

Zuid-Hollandse warmtebronnen

Zuid-Holland beschikt over veel eigen warmtebronnen waar je in principe de hele provincie mee zou kunnen verwarmen.

Transport en opslag

Energieneutrale glastuinbouw

De glastuinbouwsector is goed op weg om de afspraken te realiseren die in het landelijk klimaatakkoord zijn gemaakt: De provincie ondersteunt de Greenport daarbij.

Isoleren en energie besparen

Isoleren en warmte besparen is de meest effectieve manier om CO2 uitstoot te verminderen en draagt bij aan een lagere energierekening en comfortabeler huis.