Onderzoek zonthermieBij zonthermie wordt warmte uit de zon omgezet in warm water, waarmee huizen en woonwijken verwarmd kunnen worden. Arien van der Maas (Provincie Zuid-Holland) projectleider van het onderzoek: "In de huidige energieplannen is nog geen aandacht voor zonthermie. Dat is jammer, want we hebben veel duurzame warmte nodig om alle huizen en kassen in Zuid-Holland goed te kunnen verwarmen. Daarom doen we onderzoek naar alle soorten warmte die we daarvoor kunnen gebruiken. In onze provincie hebben we gelukkig veel lokale warmtebronnen zoals aardwarmte en restwarmte van de industrie. Zonthermie is daar een mooie aanvulling op als oplossing voor afgelegen gebieden die moeilijk aangesloten kunnen worden op warmte-hoofdleidingen of voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Zonthermie is efficiënt, kan een hoge temperatuur warmte leveren en zorgt voor een hogere CO2-besparing dan zonnepanelen."

‘Vergeten’ warmtebron

In Nederland kennen we zonneboilers wel van bijvoorbeeld de camping, maar niet voor het verwarmen van woonwijken. Het is dus een bekende techniek die we hier in Nederland vaak vergeten omdat we aardgas hadden om onze huizen te verwarmen. Van der Maas: "In het buitenland wordt zonthermie wel grootschalig ingezet, in Denemarken bijvoorbeeld vind je velden met zonnecollectoren die naastgelegen woonwijken van warmte voorzien. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor buiten stedelijke gebieden die moeilijk bereikbaar zijn voor warmte-hoofdleidingen. Ook zijn er veel gebouwen waar zonnecollectoren en een zonneboiler op het dak kunnen. Omdat zonnecollectoren zwaarder zijn dan zonnepanelen zijn niet alle daken daarvoor geschikt. Bij toepassing in Nederland denken we eerder aan grotere gebouwen waar veel warm water nodig is, zoals zwembaden en verpleeghuizen. Omdat zomers veel meer warmte kan worden gewonnen dan ’s winters, heb je een opslagvoorziening nodig zoals bij de meeste duurzame bronnen. Bij zonthermie-velden kan dat opslag in de diepe ondergrond (aquifers) zijn of in ondergrondse of bovengrondse ‘vaten’. Bij individuele zonthermie systemen zijn dat boilers."

Toekomstige ontwikkelingen

Een recente ontwikkeling is het gecombineerde PVT-paneel, waarmee elektriciteit (PV) en warmte (Thermie) kan worden opgewekt. Deze panelen worden steeds vaker gebruikt in goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen, in combinatie met een warmtepomp. Wij verwachten meer innovaties die zonthermie nog beter toepasbaar zullen maken. Daarom zetten wij ons als provincie in voor het opstarten van projecten, meer aandacht voor zonthermie in energieplannen en onderzoeken we op welke manier we de toepassing van zonthermie kunnen ondersteunen.“

Lees het rapport zonthermie (pdf, 2.4 MB)