Energie-adviseurs gebouwde omgeving blijven beschikbaarIn 2018 richtten RVO en de provincie Zuid-Holland samen een team van ervaren experts op om gemeenten te ondersteunen bij de warmte-transitie. De vraag van de gemeenten staat daarbij centraal. Met name kleine en middelgrote gemeenten hebben veel gebruik gemaakt van de extra ondersteuning. De samenwerking met RVO loopt dit jaar af. De provincie gaat echter door met een team adviseurs dat gemeenten zal blijven ondersteunen, zij het met met een kleiner team.

In sommige gevallen blijft het mogelijk om gemeenten een bepaalde periode intensief te ondersteunen, zoals voorheen. Voor specifieke vragen worden expertteams ingezet. Het doel hiervan is adviezen en/of interventies om doorbraken te realiseren zodat de gemeente weer zelf verder kan. Dit team kan afhankelijk van de vraag wisselend bestaan uit procesadviseurs, financieel specialist(en) of een specialist uit het programma warmte.

Het team heeft een centraal aanspreekpunt, dit is de projectsecretaris Roos Korrel. U kunt haar bereiken via r.korrel@pzh.nl of via haar telefoonnummer 06-28289511.