Verduurzaming gebouwen: ondersteuning voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoedDe provincie Zuid-Holland gaat eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een kleine vastgoed portefeuille ondersteunen bij de verduurzaming van gebouwen. De regeling heet “Ontzorgingsprogramma’s verduurzaming maatschappelijk vastgoed”. Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Lees dan verder of u in aanmerking komt voor ontzorging door de provincie Zuid-Holland.

Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van gebouwen vaak een uitdaging, zeker als het om kleinere organisaties gaat. Denk bijvoorbeeld aan kleine gemeenten, schoolbesturen en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen. Ook sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen behoren vaak tot deze groep. Daarom heeft de minister voor iedere provincie éénmalig €2 miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan dit ontzorgingsprogramma. In de provincie Zuid-Holland is op 1 juni de regeling ontzorgingsprogramma’s verduurzaming maatschappelijk vastgoed vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. De regeling kunt u hier na lezen. Eigenaren van maatschappelijk vastgoed die in aanmerking komen kunnen zich tot en met 28 februari 2022 aanmelden voor een ontzorgingsprogramma.

Als u zich aanmeldt voor een ontzorgingsprogramma ontvangt u proces ondersteuning bij de verduurzaming van uw vastgoed. Een technisch adviseur zal u ondersteunen met de volgende zaken:

 • Inventarisatie van het te verduurzamen vastgoed;
 • Nul meting in de vorm van een energiescan;
 • Een (globlaal) stappenplan naar een CO2-neutraal gebouw in 2050 met een ‘tussenstop’ van 55% CO2-neutraal in 2030;
 • Een voorstel voor een financieringsconstructie om de eerste stappen (tot 2030) uit het stappenplan te kunnen nemen;
 • Een voorstel voor een contract met installateurs en aannemers die de betreffende stappen kunnen uitvoeren.

Let op:  De bekostiging van verduurzamingsmaatregelen zelf valt hier dus niet onder.

De regeling is bedoeld voor de volgende vastgoed eigenaren:

 • Gemeente: een gemeente gelegen binnen de provincie Zuid-Holland, met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020;
 • Schoolbestuur in het primair onderwijs: een schoolbestuur van een door het Rijk bekostigde school in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • Schoolbestuur in het voortgezet onderwijs: een schoolbestuur van een door het Rijk bekostigde school in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • Zorgaanbieder: een zorgaanbieder in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • Sportbedrijf: een sportbedrijf dat bestuurlijk en financieel verbonden is aan een gemeente met maximaal twintig gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • Culturele instelling: een culturele algemeen nut beogende instelling met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;
 • Gebouwbeheerder: een stichting, vereniging of coöperatie die gebouwen met een publieksfunctie exploiteert en beheert, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, en maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom heeft.

Start schoolbesturen

Schoolgebouwen vervullen een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie, ook in de energietransitie. Er zijn in Zuid-Holland al mooie initiatieven gestart om schoolgebouwen te verduurzamen, maar we begrijpen dat het voor kleine schoolbesturen lastig is om te weten waar te beginnen. Daarom is de provincie gestart met het benaderen van kleine schoolbesturen over het ontzorgingsprogramma. Samen met kenniscentrum Ruimte-OK organiseerden we in juni 2021 drie informatiebijeenkomsten speciaal voor de sector scholen. De eerste schoolbesturen hebben zich al aangemeld. In totaal kan de provincie 37 schoolbesturen ontzorgen, waarvan 27 in het PO en 10 in het VO. Kan uw school hulp gebruiken om energiezuinig en klimaatbestendig te worden? Mis deze kans dan niet en neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Extra informatie voor grotere gemeenten

Heeft uw gemeente meer dan 25.000 inwoners dan willen wij in Zuid-Holland u ook ondersteunen. Dat kunnen wij doen door samen met u te kijken naar de organisaties in uw gemeente die zelf eigenaar zijn van het vastgoed maar wel ondersteuning nodig hebben.

Wellicht bent u bezig met het maken of uitvoeren van een integraal huisvestingsplan voor scholen en kan een ontzorgingsprogramma voor een klein schoolbestuur daar een bijdrage aan leveren.

Aanmelden en vragen

Wilt u zich aanmelden voor dit programma of daarover een vraag stellen? Dat kan via de duurzaamheidscoaches voor maatschappelijk vastgoed en .

Aanmelden kan tot en met 28 februari 2022.