Energie in de regio (RES)
Informatie voor professionals die in één van de Zuid-Hollandse regio’s de energietransitie vorm geven.

Beleid, koers en resultaten van de provincie Zuid-Holland:

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt binnen regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de RES worden gezamenlijk keuzes gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en wonen, warmte-opslag en de energie-infrastructuur. De provincie maakt deel uit van 7 RES-regio’s:

Stap voor stap naar 7 Zuid-Hollandse energiestrategieën

Op 1 oktober 2020 zijn de concept strategieën van 30 energieregio’s in Nederland ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. Dat geldt ook voor de 7 Zuid-Hollandse energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers van gemeenten, Provinciale Staten en waterschappen hebben zich over deze eerste RES'en gebogen en wensen en bedenkingen meegegeven. Die geven richting aan de vervolggesprekken in de energieregio’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de plannen nu doorrekenen. Ondertussen leggen de energieregio’s de verschillende concepten voor aan inwoners en andere stakeholders. Zo gaan we stap voor stap naar 7 energiestrategieën met draagvlak in de samenleving en politiek.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom de RESsen? Schrijf u dan in voor de digitale update via .


Participatie in de Zuid-Hollandse energieregio's

Afbeelding-nieuwe-pagina-participatie-RES

Hoe gaan de 7 Zuid-Hollandse energieregio’s om met participatie?