Energie in de regio (RES)
Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord is door de VNG, IPO en UvW besloten dat we met gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen.

In de RES’en wordt in ieder geval aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit

Stap voor stap naar 7 Zuid-Hollandse energiestrategieën

Op 1 oktober 2020 zijn de concept strategieën van 30 energieregio’s in Nederland ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. Dat geldt ook voor de 7 Zuid-Hollandse energiestrategieën. De volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen hebben zich over deze eerste RES'en gebogen en wensen en bedenkingen meegegeven. Die geven richting aan de vervolggesprekken in de energieregio’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de plannen nu doorrekenen. Ondertussen leggen de energieregio’s de verschillende concepten voor aan inwoners en andere stakeholders. Zo gaan we stap voor stap naar 7 energiestrategieën met draagvlak in de samenleving en politiek.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom de RES'en? Schrijf u dan in voor de digitale update via .