Regionale Energie Strategieën7 Regionale Energie Strategieën voor Zuid-Holland

30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De provincie Zuid-Holland heeft 7 van deze energieregio’s.

7 Zuid-Hollandse energieregio’s

Hier ziet u de 7 Zuid-Hollandse energieregio's. Klik door naar de websites om de plannen te bekijken en mee te denken.

Stand van zaken

Zes van de 7 Zuid-Hollandse energieregio’s presenteerden deze week eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Lees meer

Zes van de 7 Zuid-Hollandse energieregio’s presenteerden deze week eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Daarin staan de mogelijkheden die de regio’s in kaart brachten om duurzame elektriciteit en warmte te produceren. Bekijk de eerste versie op de websites van de regio's. (Drechtsteden volgt binnenkort).

De provincie is één van de samenwerkingspartners in de energieregio’s. Samen met andere overheden, netbeheerders en maatschappelijke organisaties brachten de regio’s zoekgebieden en mogelijke locaties om duurzame energie te realiseren in kaart en stelden op basis daarvan Regionale Energie Strategieën samen. Net als de andere overheden dragen wij nu de plannen met een positief advies over aan de volksvertegenwoordigers, waarbij wij nadrukkelijk aandacht hebben voor ruimtelijke kwaliteit en het behoud van onze open groene ruimtes bij nieuwe wind- en zonlocaties. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de Waterschappen besluiten voor 1 juli 2021 over de RES 1.0. Die datum moeten ze worden ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NPRES).

Bij het ontwikkelen van de regionale energiestrategieën zijn zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de plannen doorgerekend. Tot 1 juli 2021 is het woord aan de volksvertegenwoordigers. Na hun goedkeuring gaat het proces verder. Plannen moeten worden opgenomen in omgevingsbeleid, regio’s onderzoeken hoe mogelijke zoeklocaties mogelijk tot concrete projecten kunnen worden ontwikkeld. Dat doen de regio’s in gesprek met inwoners en belanghebbenden van de zoeklocaties. Elke twee jaar zullen de RES’en worden vernieuwd.

Meer informatie over de  7 Zuid-Hollandse Regionale Energiestrategieën

Wat staat er in de Regionale Energiestrategie? (RES 1.0)

In de RES 1.0 staan per regio locaties die geschikt zijn om wind-of zonne-energie op te wekken, welke duurzame warmtebronnen gebruikt kunnen worden en mogelijkheden om energie te besparen. Daarbij kun je denken aan zonne-energie op daken, aardwarmtebronnen en locaties voor windturbines. Dat zijn nu nog zoeklocaties voor mogelijke projecten, die pas definitief worden na uitgebreid onderzoek en in overleg met omwonenden. Na goedkeuring van de raden gaan de energieregio’s samen met inwoners, maatschappelijke partners en andere partijen onderzoeken of de locaties echt geschikt zijn om duurzame energie op te wekken en hoe die projecten er dan echt uit gaan zien.

Wat doen de energieregio’s en wat is de rol van de provincie?

Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties werken in 30 regio's samen aan een Regionale Energiestrategie. In de 7 Zuid-Hollandse energieregio’s heeft de provincie dezelfde rol als bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen: we zijn één van de partners die samen de energiestrategie opstellen. Iedere partij brengt daarbij de punten in die hij of zij belangrijk vindt.

De provincie neemt deel aan alle 7 regio’s in Zuid-Holland en kijkt of plannen passen in de afspraken die zijn gemaakt over ruimtegebruik in Zuid-Holland. Dat betekent dat we over de grenzen van de regio’s heen kijken, verbinden en kansen en knelpunten aanpakken.

Lees meer over de rol en activiteiten van de provincie.

Wat vindt de provincie belangrijk?

Wat is de impact voor het welzijn en de welvaart van mens en natuur in heel Zuid-Holland? Met die bril op kijken we naar alle activiteiten voor de energietransitie in de provincie. Dat is tenslotte waarom we werken aan minder CO2 uitstoot en het beperken van gevolgen van klimaatverandering: een veilige en fijne leefomgeving, schonere lucht, baas over eigen energie, duurzame groei en welvaart.

Dit staat hoog op de agenda:

  • Een duurzame, betaalbare, betrouwbare energievoorziening
  • Inwoners centraal: meedenken en meedoen met plannen voor wijk, zelf energie opwekken, isoleren en besparen
  • Zuinig op open landschap, slim gebruik van ruimte
  • Ruim baan voor zonne-energie op daken
  • Zuid-Hollandse warmte voor onze gebouwen en kassen, een robuust warmtetransportnet
  • Samen werken aan 7 Regionale Energie-Strategieën
  • Gemeenten ondersteunen bij de overgang naar duurzame energie in woonwijken
  • De overgang naar duurzame brandstoffen en grondstoffen in de industrie stimuleren, de groene waterstofeconomie op gang helpen
  • Maatschappelijke en technische innovatie stimuleren

Meer informatie over de onderwerpen vind je op de energiepagina.

Hoe gaat het proces verder?

De energieregio’s werken samen aan de Regionale Energiestrategieën tot 2030. Bekijk het stappenplan.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom de RES'en? Schrijf u dan in voor de digitale update via .


Wat is een RES?

Gedeputeerde Potjer over de RES