Energie in de regio (RES)
Informatie voor professionals die in één van de Zuid-Hollandse regio’s de energietransitie vorm geven.

Beleid, koers en resultaten van de provincie Zuid-Holland:

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt binnen regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). In de RES worden gezamenlijk keuzes gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, duurzame warmte en wonen, warmte-opslag en de energie-infrastructuur. De provincie maakt deel uit van 7 RES-regio’s:

De provincie heeft een overzicht gemaakt met de feiten, cijfers en stand van zaken in deze 7 Ressen.

Contactpersonen

De provincie is partner in deze RESsen en schakelt met de deelnemers onder meer over ruimtelijk beleid. Op de site van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën is veel kennis en informatie gebundeld.
Contactpersonen van de Zuid-Hollandse RESsen kun je aanvragen via

Wijken over op warmte: handige tools

Veel gemeenten werken nu aan een warmtetransitie-visie. De warmte transitie atlas kan daarbij helpen. Die is door de provincie ontwikkeld om in kaart te brengen welke wijken wanneer en op welke manier over kunnen stappen op duurzame energie, bijvoorbeeld omdat de gasleidingen toch vervangen moeten worden.

Rekenmodellen

Gemeenten werken ook vaak met rekenmodellen voor de energietransitie in wijken. Hoe gebruik je die modellen? Dat hebben we in kaart gebracht in het rapport ‘Het ene model is het andere niet’.

Het rapport ‘Het ene model is het andere niet’ (PDF 3,2 MB) bevat tips die handig zijn voor iedereen die ermee werkt. Belangrijkste tip: de uitkomsten kunnen per model erg verschillend zijn. Dat is niet erg, zo lang je je maar bewust bent van deze verschillen en hun oorzaken.

Warmterotonde

Om (rest)warmte van bron naar gebruiker te brengen is infrastructuur nodig. In Zuid-Holland wordt gewerkt aan 2 leidingen:

  • de leiding door het midden (van Rotterdam naar Den Haag)
  • de leiding over Oost (van Rotterdam naar Leiden).

Dit wordt ook wel de warmterotonde genoemd. Voor meer informatie: Paul Lieben:

Duurzame energie opwekken

De provincie ondersteunt de ontwikkeling en innovatie rond duurzame energiebronnen en brengt de ruimtelijke mogelijkheden in kaart:

  • De ‘zonnewijzer’ geeft aan waar in Zuid-Holland nog zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
  • De handreiking zonne-energie is een handig stappenplan om zonnepanelen goed ruimtelijk in te passen.
  • Wind op zee heeft de voorkeur van de nieuwe coalitie, wind op land alleen op bepaalde voorwaarden. Bekijk de kaarten waar windparken en turbines staan, feiten, cijfers en prognoses.
  • Geothermie ofwel aardwarmte: kansrijke bron voor Zuid-Holland. De provincie maakt deel uit van de Geothermie alliantie, die onlangs de visie aardwarmte (PDF) uit hebben gebracht.
  • Restwarmte: warmte van de industrie die gebruikt kan worden om gebouwen te verwarmen. Cijfers en projecten op het gebied van restwarmte en aardwarmte.
  • Aquathermie: warmte uit oppervlaktewater (Theo) en afvalwater (Thea) . De provincie neemt deel aan de ‘Green Deal Aquathermie’.
    Duurzame bronnen zijn geschikt voor verschillende toepassingen. Dit afwegingskader laat zien welke bron waarvoor geschikt is.

Waterstof

Waterstof is een manier om duurzame energie op te slaan en te vervoeren. De provincie gaf professor Ad van Wijk opdracht hier onderzoek naar te doen. De provincie is partner in het programma H2GO en ondersteunt daarmee de ambitie van Goeree-Overflakkee om waterstof te produceren en in te zetten.

Infrastructuur voor de toekomst

Hoe ziet onze energie-infrastructuur er in de toekomst uit? Worden we zelf energieleverancier of komt er een groot publiek netwerk? De scenario’s zijn uitgewerkt in het Smart Multi Commodity Grid.

Financiële ondersteuning

Via het investeringsfonds Energiiq investeert de provincie in innovatieve ondernemers die de energietransitie versnellen. Bekijk ook andere subsidies over duurzame energie.

Zonder goed opgeleide mensen geen energietransitie. Daarom ondersteunt de provincie verschillende programma’s gericht op scholing en opleiding van professionals. Meer weten? Stuur een mail aan .