Participatie in de RES’en
De provincie Zuid-Holland wil inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op passende wijze betrekken bij het opstellen en uitvoeren van ons beleid. We hebben hierover uitgangspunten vastgesteld in de participatievisie en -principes.

Regionale energiestrategieën (RES’en)

Alle regionale energiestrategieën (RES’en) zijn bezig met een participatietraject: hoe kun je inwoners goed betrekken bij plannen om duurzame energie te realiseren? Hoe zorg je dat je de juiste partners betrekt bij de samenwerking? De provincie vroeg bureau +anderen om een totaaloverzicht te maken van de participatieaanpakken in de 7 concept RES’en in Zuid-Holland.

Wij ontwikkelen samen met de regio’s wat wij samen ‘goede participatie’ vinden in een complexe opgave.