Participatie in de RES’enAls provincie Zuid-Holland willen wij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op passende wijze betrekken bij het opstellen en uitvoeren van ons beleid. We hebben hierover uitgangspunten vastgesteld in de participatievisie en -principes.

Regionale energiestrategieën (RES’en)

Alle regionale energiestrategieën (RES’en) zijn bezig met een participatietraject: hoe kun je inwoners goed betrekken bij plannen om duurzame energie te realiseren? Hoe zorg je dat je de juiste partners betrekt bij de samenwerking? De provincie vroeg bureau +anderen om een totaaloverzicht te maken van de participatieaanpakken in de zeven concept RES’en in Zuid-Holland.


Compilatie CongRES 18-11-2020