Participatie in de Zuid-Hollandse energieregio’sAlle Regionale Energiestrategieën (RES’en) zijn bezig met een participatietraject: hoe kun je inwoners goed betrekken bij plannen om duurzame energie te realiseren? Hoe zorg je dat je de juiste partners betrekt bij de samenwerking? De provincie vroeg Bureau '+Anderen' om een totaaloverzicht te maken van de participatieaanpakken in de 7 RES’en in Zuid-Holland. Bekijk de RES talk, waarin gedeputeerde energie Berend Potjer en Bas Nootenboom van Plus Anderen met elkaar in discussie gaan over participatie.

Hoofdlijnen

De 7 energieregio’s in Zuid-Holland zijn met verschillende snelheden en aanpakken aan de slag gegaan. Meestal hebben de energieregio’s een ondersteunende rol bij participatie, de gemeenten gaan in gesprek met inwoners. In de conceptfase van de energiestrategieën is het gesprek met name met volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties gevoerd. De volgende stap, naar de RES 1.0, zien gemeenten als de ‘echte’ participatiefase; dan gaat het over plannen en locaties om duurzame energie te realiseren. Gemeenten gaan ervan uit dat bewoners het gesprek pas interessant vinden als het over hun omgeving en over concrete maatregelen gaat. De RES vinden ze nu nog te abstract om te bespreken. Vaak zijn ze wel in gesprek met inwoners, maar dan gaat het meer in het algemeen over duurzaamheid en schone energie.

Bij de totstandkoming van de concept-RES zijn onder andere energiecoöperaties, natuur- en milieu vertegenwoordigers en woningbouwverenigingen betrokken. In alle regio’s zijn deze groepen vertegenwoordigd geweest, naast de gemeenten, provincie en waterschappen en netbeheerders. In enkele regio’s is een discussie gaande over welke partij de participatie in de gemeenten zou moeten vormgeven. Zijn dat de gemeenten zelf of zijn dat bijvoorbeeld de via een energiecoöperatie verenigde inwoners?

Volgende stap

Hoe je inwoners betrekt is maatwerk. Elke regio heeft eigen methodes en activiteiten. Van serious games tot ‘waardmakers’, van bewonersavonden tot straatinterviews. Het rapport brengt de verschillende aanpakken in kaart en biedt verder analyses, best practices, tips, praktijkverhalen en adviezen.
De provincie gaat met de regio’s in gesprek over de resultaten en adviezen en hoe we deze samen in de praktijk kunnen brengen.

Rapport Energietransitie Zuid-Holland

Lees het rapport Energietransitie Zuid-Holland, voor tips en meer praktijkverhalen.