“De opkomst tijdens de eerste bijeenkomst is voor mij een teken dat het leeft”"In de gemeente Gouda werken we aan duurzaamheid onder de campagnenaam 'Maak Gouda Duurzaam'; onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Gouda. Wij vinden het belangrijk om samenwerking te stimuleren, omdat we geloven dat we alleen dan onze ambities behalen. We doen dit onder andere door een eigen website en verschillende participatie- en communicatiemiddelen. Afgelopen februari vond de eerste bijeenkomst over de energietransitie plaats in de Goudse Schouwburg: ruim 600 mensen kwamen hierop af: we constateren dus dat het onderwerp leeft! Op de avond zelf werden er 120 aanvragen gedaan voor gratis advies van een energiecoach. Deze coaches hebben wij kunnen opleiden door de RRE[1] subsidie. Zij geven advies aan huis over isoleren, energie besparen en alternatieve energie- en warmtebronnen. Daarnaast worden ook maatwerkadviezen aan VVE’s gegeven en 4 gezinnen krijgen als voorbeeld voor de wijk een duurzame Make Over voor hun huis. Daarnaast probeert de gemeente zoveel mogelijk initiatieven te ondersteunen, zoals Goudasfalt, Goudse Panelen en het Nieuwe Energie Netwerk. Dit zijn allemaal bewonersorganisaties zonder winstoogmerk, die collectief kennis willen delen of gezamenlijk per straat willen isoleren of energie besparen. Door op verschillende manieren te laten zien dat je als gemeente wilt samenwerken, komt er veel nieuwe energie vrij!"