InnovatiesDe N470 is de eerste weg die over de volledige lengte van 17 kilometer CO2 -negatief is. Dat betekent dat er door alle innovaties in de weg meer CO2 wordt bespaard en gecompenseerd dan dat er bij de werkzaamheden is uitgestoten.

De toegepaste innovaties in dit overzicht zijn deels door de provincie geselecteerd en doorgerekend. Deels hebben advies- en ingenieursbureau TAUW en bouwbedrijf Boskalis Nederland ze ingebracht met het doel energie te besparen en op te wekken en om de CO2-uitstoot te verminderen. Van alle maatregelen is bekeken of ze voor voldoende vermindering van CO2 zorgen tegen een redelijke prijs.