Innovaties
De N470 is de eerste weg die over de volledige lengte van 17 kilometer CO2-negatief wordt vernieuwd. Dat betekent dat er door alle innovaties in de weg meer CO2 wordt bespaard en gecompenseerd dan dat er bij de werkzaamheden is uitgestoten. Doorstroming en veiligheidsbeleving worden ook naar de laatste inzichten verbeterd.

De toegepaste innovaties in dit overzicht zijn deels door de provincie geselecteerd en doorgerekend. Deels hebben advies- en ingenieursbureau Tauw en bouwbedrijf Boskalis Nederland ze ingebracht om energie te besparen en op te wekken en om de CO2-uitstoot te verminderen. Van alle maatregelen is bekeken of ze voldoende CO2-reductie opleveren tegen een redelijke prijs. Het doel is om met deze innovaties minimaal 50% energiebesparing te bereiken ten opzichte van conventionele maatregelen en de CO2-uitstoot binnen het project met 10 ton CO2 per jaar te verlagen.


Wegen naar de Toekomst

In de serie Wegen naar de Toekomst kijken we naar nieuwe oplossingen die de wegen in Zuid-Holland schoner en slimmer maken. In deze video worden de plannen en ambities rond de Energywall gedeeld.

Plant-e

Plant-e

De technologie van Plant-e is wereldwijd uniek en maakt gebruik van natuurlijke processen die plaatsvinden in en rondom de plant. Planten gebruiken zonlicht om te groeien en scheiden daarbij restmateriaal uit via de wortels. Rondom de plantenwortels wonen bacteriën die van dit organisch materiaal leven. Hierbij komen elektronen vrij die met een koolstof elektrode afgevangen kunnen worden. Door een tweede elektrode te koppelen ontstaat een elektrisch circuit en kan elektriciteit ‘geoogst’ worden uit levende planten zonder dat deze er zelf last van hebben. Van augustus 2015 t/m augustus 2017 is Plant-e getest langs de N470. Bekijk de resultaten van deze proeftuin.