Innoveren
De N470 wordt een weg vol innovaties. Dit zijn voorgeschreven innovaties, proeftuininnovaties en innovaties die de aannemer zelf heeft ingebracht. In juni 2018 kiest de provincie een aannemer. Dan wordt bekend welke vernieuwingen u in het gehele project kunt verwachten. De voorgeschreven innovaties kunt u nu al op deze pagina bekijken.

De N470 wordt een weg vol innovaties. Dit zijn voorgeschreven innovaties, proeftuininnovaties en innovaties die de aannemer Boskalis zelf heeft ingebracht.

Voorgeschreven innovaties

Naar aanleiding van het onderhoud dat uitgevoerd moet worden en een inventarisatie van maatregelen op het gebied van energie, zijn in 2015 8 oplossingen gekozen om verder te onderzoeken. Van deze 8 oplossingen is doorgerekend of ze voldoende CO2-reductie opleveren tegen een redelijke prijs. Een aantal innovaties bleken geschikt. De provincie heeft deze verplicht gesteld in de aanbesteding.


Wegen naar de Toekomst

In de serie Wegen naar de Toekomst kijken we naar nieuwe oplossingen die de wegen in Zuid-Holland schoner en slimmer maken. In deze video worden de plannen en ambities met de Energywall gedeeld.

Plant-e

Plant-e

De technologie van Plant-e is wereldwijd uniek en maakt gebruik van natuurlijke processen die plaatsvinden in en rondom de plant. De plant gebruikt zonlicht om te groeien en scheidt daarbij restmateriaal uit via de wortels. Rondom de plantenwortels leven bacteriën die van dit organisch materiaal leven. Hierbij komen elektronen vrij die met een koolstof elektrode afgevangen kunnen worden. Door een tweede elektrode te koppelen ontstaat een elektrisch circuit en kan elektriciteit ‘geoogst’ worden uit levende planten. Van augustus 2015 t/m augustus 2017 is Plant-e getest langs de N470. Bekijk de resultaten van deze proeftuin.