Verduurzaming gebouwen: ondersteuning voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoedDe provincie Zuid-Holland heeft een Rijksbijdrage van in totaal €2 miljoen ontvangen om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Bent u een school, kleine gemeente, of zorginstelling en kunt u wel wat advies gebruiken? Kijk dan hieronder voor de voorwaarden.

Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis en mensen. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Daarom heeft het Rijk €24 miljoen beschikbaar gesteld aan de provincies voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.

Zuid-Holland

Via het ontzorgingsprogramma van de provincie kunnen deze vastgoedeigenaren vanaf 2021 gebruik maken van advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te doen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. NB: De uitvoering van de maatregelen valt niet onder de regeling. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het ontzorgingsprogramma en maakt zelf ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma willen gaan ontzorgen. Zuid-Holland legt het zwaartepunt op 3 sectoren: gemeenten, scholen en zorgaanbieders.

Voorwaarden en doelgroepen

Voor dit programma heeft de provincie een analyse gemaakt van de maatschappelijk vastgoed eigenaren die bij ons in beeld zijn. Het blijkt dat de grootste aantallen zitten in de sectoren gemeenten, scholen en zorgaanbieders. Voor een efficiënte uitvoering kiezen wij er in Zuid-Holland voor om het zwaartepunt van het programma op deze 3 sectoren te leggen. Dat wil niet zeggen dat de andere sectoren uitgesloten zijn. Maar wij hebben voor de overige sectoren slechts beperkte capaciteit beschikbaar.

De regeling is bedoeld voor vastgoed van:

a. gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020;
extra informatie voor gemeenten met meer dan 25.000 inwoners onderaan deze pagina

b. schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het primair onderwijs met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

c. schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs met maximaal vijf gebouwde onroerende zaken in eigendom;

d. zorgaanbieders in de langdurige zorg, met uitzondering van ziekenhuizen, en eerstelijnszorg met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom;

e. sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente met maximaal 20 gebouwde onroerende zaken in eigendom;

f. culturele algemeen nut beogende instellingen met maximaal tien gebouwde onroerende zaken in eigendom; of

g. stichtingen, verenigingen of coöperaties ter exploitatie en beheer van gebouwen met een publieksfunctie, zijnde buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum, met maximaal 10 gebouwde onroerende zaken in eigendom;

Extra informatie voor grotere gemeenten

Heeft uw gemeente meer dan 25.000 inwoners dan willen wij in Zuid-Holland u ook ondersteunen. Dat kunnen wij doen door samen met u te kijken naar welke stichtingen, verenigingen, scholen, zorginstellingen in uw gemeente hulp kunnen gebruiken om hun pand duurzamer te maken. Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook rekening houden met uw integraal huisvestingsplan voor scholen. Er zijn in uw gemeente misschien in uw gemeente ook energiecoaches of netwerken actief die een goede bijdrage kunnen leveren aan dit programma. Het word zeer gewaardeerd als u daarover via bovengenoemde aanmeldingsprocedure contact wilt opnemen met ons.

Aanmelden

Wilt u zich als gemeente, school, of zorg aanbieder aanmelden voor dit programma of daarover een vraag stellen? Dat kan: t.a.v. R. Rioza o.v.v. ontzorging maatschappelijk vastgoed <uw sector>. In overleg met de bestaande platformen Ruimte-OK en milieuplatform zorgsector (en mogelijk de gemeente), maken wij een keuze uit de aanmeldingen. Wij motiveren zowel voorlopers in de verduurzamingsopgave als de organisaties die nog veel stappen moeten zetten om zich aan te melden. Het geloof is er dat deze 2 groepen elkaar namelijk kunnen versterken.

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed maar behoort u niet tot de sectoren kleine gemeenten, scholen of zorg, dan kunt u contact op nemen met t.a.v. Dhr. Bouchingour o.v.v. ontzorging maatschappelijk vastgoed <uw sector>. Wij zullen dan contact met u opnemen om te kijken hoe we u kunnen helpen.