Basisvoorziening cultuurparticipatieCultuurparticipatie kan een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Kunst en cultuur dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en aan de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Cultuurparticipatie is gericht op het creëren van een maatschappij waarin iedereen meetelt en mee kan doen, waarbij het wordt ingezet als middel om drempels tot deelname aan het maatschappelijk leven weg te nemen. Provincie Zuid-Holland biedt gemeenten tweedelijns ondersteuning op gebied van cultuurparticipatie. De uitvoering ligt bij de gemeenten. Zo geven we samen een impuls aan de ontwikkeling van participatieprojecten die met elkaar een aanzienlijk maatschappelijk rendement opleveren.

Cultuur voor iedereen

De basisvoorziening in Zuid-Holland bestaat uit vier organisaties die zich individueel én gezamenlijk inzetten voor een inclusief Zuid-Holland waar iedereen kan meedoen aan cultuur. Het gaat daarbij om:

  • Kunstgebouw;
  • Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland;
  • Popunie Zuid-Holland;
  • Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP).

Cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en erfgoedbeleving dragen positief bij aan een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, waarin iedereen meetelt en meedoet. Alle organisaties van de basisvoorziening cultuurparticipatie zorgen gezamenlijk voor een compleet en dekkend aanbod en hun activiteiten zijn ondersteunend aan de ambities van de provincie. Het beleid van de basisvoorziening is erop gericht dat niet alleen de grotere steden in Zuid-Holland, maar vooral ook de kleinere gemeenten toegang hebben tot cultuur. Dat geldt ook voor groepen van de bevolking waarvoor dat niet zo vanzelfsprekend is.

Samen voor cultuur

De provincie heeft samen met de Basisvoorziening cultuurparticipatie en Erfgoedhuis eind 2020 afspraken gemaakt over de ondersteuning die zij daarbij de gemeenten in Zuid-Holland de komende 4 jaar bieden. Om hun inzet en activiteiten mogelijk te maken verstrekt de provincie jaarlijks aan hen subsidie. In het bijzonder heeft deze basisvoorziening specifiek de taak het verbinden van primair onderwijs, gemeenten en culturele instellingen bij de ontwikkeling en distributie van cultuur. De basisvoorziening wordt op dit moment versterkt zodat het  werkveld (meer gemeenten) en taken (naast primair onderwijs ook Voortgezet onderwijs) en doelgroepen (niet alleen jongeren) uitgebreid worden.

Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs bestaat het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CmK). Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind. Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan CmK onder penvoerderschap van Kunstgebouw.


Kunstgebouw

Kunstgebouw maakt zichtbaar wat er is en stimuleert wat er kan zijn op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie zijn essentieel voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Door naar kunst te kijken, door kunst te maken en cultureel erfgoed te beleven, leer je jezelf en de wereld om je heen beter kennen.

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan. Waar kinderen en jongeren gestimuleerd worden theater tot een zinvol deel van hun leven te maken en zo bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, zoals zelfbewustzijn, creatief en sociaal vermogen en burgerschap.

Popunie Zuid-Holland

De Popunie stimuleert, ontwikkelt en promoot de beoefening van popmuziek in Zuid-Holland. Samen met de provincie en de gemeenten zorgt de Popunie ervoor dat jong en oud gebruik kunnen maken van de infrastructuur, voorzieningen, expertise en talentontwikkeling die onze provincie op het gebied van popmuziek rijk is.

Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP)

De SEOP verzorgt muziekeducatie op maat – o.a. met een symfonieorkest! Het professionele orkest RBO Sinfonia reist met speciale jeugdvoorstellingen door heel Zuid-Holland zodat kinderen in hun eigen gemeente, groot of klein, kennis kunnen maken met klassieke muziek.