ErfgoedlijnenOnze ambitie

Bunkers, kastelen, landgoederen en trekvaarten zijn zichtbare restanten van onze geschiedenis. Zij creëren een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. De provincie maakt het - samen met anderen - mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

Beleid en uitvoering

Op een aantal plekken in de provincie is die geschiedenis in het landschap terug te zien. Aan de hand van zeven ‘erfgoedlijnen’ maakt de provincie Zuid-Holland de geschiedenis van het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar. Een erfgoedlijn is een geografische lijn (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die verschillende punten op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal.

Bij de provincie Zuid-Holland staan 7 erfgoedlijnen centraal:

Samenwerking

Het ontwikkelen van de erfgoedlijnen kan de provincie niet alleen. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Elke erfgoedlijn kent een netwerk van belanghebbenden; de zogenoemde erfgoedtafels. Alle partijen die geïnteresseerd zijn in de erfgoedlijn of er belang bij hebben kunnen hieraan deelnemen. De erfgoedtafels varieren in bezetting van 20 tot meer dan 50 partijen zoals overheden, eigenaren van monumenten, allerhande ondernemers, musea, bibliotheken, vrijwilligers, stichtingen verenigingen en fondsen.

De erfgoedtafels leveren met veel energie voor elke erfgoedlijn een gezamenlijk wensbeeld en een meerjareninvesteringsprogramma. Het resultaat is een lijst met projecten, waarvoor een bijdrage van de provincie noodzakelijk is: het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. Jaarlijks wordt een nieuw maatregelenpakket vastgesteld op advies van de erfgoedtafels.

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

Provinciale Staten besluiten jaarlijks over de bijdrage aan de projecten uit het Maatregelenpakket erfgoedlijnen. De betrokken partijen kunnen na vaststelling van het maatregelenpakket een aanvraag indienen bij de provincie, via de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland. Met de subsidieregeling kunnen uitsluitend subsidies worden aangevraagd voor projecten en organisaties uit het maatregelenpakket.