Restauratie en herbestemming van rijksmonumentenZuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. De provincie Zuid-Holland zet zich actief in voor behoud en restauratie van rijksmonumenten. Rijksmonumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en verlenen kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. Wij koesteren deze monumenten, waaronder de molens, landgoederen en kerkgebouwen. De provincie Zuid-Holland houdt de monumenten in stand door restauratie te stimuleren en leegstand te voorkomen door middel van herbestemming.

Restauratie rijksmonumenten

De provincie verleent subsidie aan rijksmonumenten in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. Bent u eigenaar van een rijksmonument in Zuid-Holland en heeft u behoefte aan restauratie? Vraag dan subsidie aan! Van 1 december tot 1 maart kunnen subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend. Van 1 mei tot 1 juli kunnen subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen worden ingediend ten behoeve van herbestemming van rijksmonumenten.

Eenzelfde bedrag over de restauraties wordt binnen 7 erfgoedlijnen besteed.

Diverse restauraties zijn al in gang gezet, bijvoorbeeld:

◾ Huis Dedel in Den Haag
◾ Molen den Arend in Abbenbroek
◾ de Trambrug in Midden Delfland
◾ Maria van Jessekerk in Delft

Meer nadruk op herbestemming

Samen met medeoverheden en private partijen wil de provincie kans op herbestemming zo groot mogelijk maken in haar rol als inspirator, verbinder en facilitator. De beste garantie om ons erfgoed te behouden is het weer een eigentijdse functie te geven en tegelijkertijd de waarden te behouden en te versterken. Dit speelt met name bij gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen zoals:

  • kerkgebouwen
  • fabrieken
  • brugwachtershuisjes
  • watertorens
  • boerderijen

De provincie vindt het onwenselijk dat deze gebouwen vervallen, leeg komen te staan of zelfs gesloopt worden.

De provincie heeft meerdere initiatieven voor herbestemming op gang geholpen, zoals:

  • de Cichoreifabriek in Ouddorp
  • Brugwachtershuisje Wijkerbrug
  • landgoed Ockenburgh in Den Haag

Monumenten en Energie

De provincie verstrekt subsidie om leegstand en verval van Zuid-Hollandse rijksmonumenten tegen te gaan. Daarbij vragen wij ook aandacht voor de noodzaak het energieverbruik van monumenten te verminderen en waar mogelijk over te gaan op duurzame energiebronnen. Meer weten? Bekijk de Handreiking Verduurzamen en de subsidiemogelijkheden.

Aanjager herbestemming Rijksmonumenten

De provincie heeft een aanjager voor herbestemming rijksmonumenten aangesteld om eigenaren van leegstaande monumentale kerken, boerderijen en industriële panden te helpen bij het vinden en realiseren van een nieuwe bestemming.

Erfgoedmonitor

De provincie werkt met een 'Erfgoedmonitor', waarbij alle rijksmonumenten in beeld worden gebracht. Gegevens als bouwkundige staat, leegstand, oppervlakte en gebruik worden in een database bij elkaar gebracht.

Openbaar toegankelijke informatie wordt gecombineerd met fysieke inspecties vanaf de weg. Het bedrijf Fenicks houdt de monitor bij. Hiervoor maakt Fenicks foto’s van monumenten met een camerawagen vanaf de openbare weg. Alle foto’s worden gecontroleerd op privacygevoelige informatie.

Voor vragen of opmerkingen over de gegevens die over uw pand zijn verzameld, voor vragen over de Erfgoedmonitor of met klachten kunt u terecht bij Fenicks: tel. 023-750 57 47 of mail naar . U bent altijd vrij om niet mee te werken aan het onderzoek, meld dit dan gaarne aan Fenicks.

Voor inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verzameld kunt u terecht bij de provincie Zuid-Holland, mail naar . Zie voor meer informatie onze privacy verklaring: https://www.zuid-holland.nl/algemeen/privacyverklaring.


Monumenten en Energie

De provincie verstrekt subsidie om leegstand en verval van Zuid-Hollandse rijksmonumenten tegen te gaan. Daarbij vragen wij ook aandacht voor de noodzaak het energieverbruik van monumenten te verminderen en waar mogelijk over te gaan op duurzame energiebronnen.

Aanjager herbestemming rijksmonumenten

Bent u eigenaar van een religieus-, industrieel- of agrarisch rijksmonument? De aanjager van de provincie helpt eigenaren van bijvoorbeeld monumentale kerken, boerderijen en industriële panden op weg om een nieuwe bestemming te vinden. Vind hier meer informatie.

Behoud van vakmanschap: Restauratie Opleidings Projecten

Restauratie opleidingsprojecten

Voor behoud van erfgoed is vakmanschap nodig: goede timmerlieden en metselaars. Het is belangrijk dat jonge mensen kiezen voor een opleiding tot restaurateur. Via de stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West (ROP), stimuleert de provincie bedrijven en mbo-scholen om het restauratie vak voor jongeren aantrekkelijk te maken én worden jonge mensen geïnteresseerd om voor het restauratie vak te kiezen.