Aanjaagteam voor erfgoed
Bent u eigenaar van een religieus-, industrieel- of agrarisch rijksmonument?Zoekt u een unieke vestigingslocatie voor uw organisatie? Kent u een leegstaand rijksmonument in uw omgeving?

Het aanjaagteam voor erfgoed helpt eigenaren van bijvoorbeeld rijksmonumentale kerken, boerderijen en industriële panden een nieuwe bestemming te vinden. Hierdoor wordt het monument weer goed onderhouden, gerestaureerd en kan het worden behouden voor
volgende generaties.

Hierbij is speciale aandacht voor leegstaande rijksmonumenten in slechte staat, waarbij een mate van urgentie aan de orde is. Uit de in 2017 uitgevoerde Erfgoedmonitor blijkt namelijk dat 15% van ons waardevolle Zuid-Hollandse erfgoed een restauratiebehoefte heeft.  Daarnaast dreigt leegstand: historische kerken sluiten hun deuren, boerderijen komen leeg te staan door bedrijfsbeëindiging en industrieel erfgoed voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Wat doen deze topadviseurs?

De aanjagers zijn topadviseurs uit de wereld van het erfgoed
en vastgoed en helpen u kosteloos en in goed overleg door het:

  • in kaart brengen van kansen en risico’s bij herbestemmen;
  • samenbrengen van vraag en aanbod;
  • geven van financieel advies;
  • delen van kennis over subsidieregelingen en fondsen van overheden;
  • leggen van contacten met andere overheden zoals het Rijk,
    de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeenten.

Contact

Neem contact op via .


Ton Vervoort

Ton Vervoort

"Monumenten zijn per definitie duurzaam en versterken de identiteit en aantrekkelijkheid van hun omgeving. Hoe mooi is het dan om hier
constructieve bijdragen aan te mogen leveren in het gezamenlijk vinden van nieuwe bestemmingen, optimalisaties en transformaties van monumentaal
vastgoed? Ik vind dit geweldig mooi!"

Ruud Wiersum

Ruud Wiersum

"Complexe vastgoedvraagstukken vind ik uitdagend. Wanneer het eindresultaat ertoe leidt dat een monument herbestemd en gerenoveerd wordt, is dat extra mooi. Op die manier de toekomst haar verleden terug te geven is super. Zo kunnen de monumenten nog decennia lang getuigen van hun bijzondere geschiedenis!"

Klaas Telgenhof

Klaas Telgenhof

"De schoonheid van monumenten is ongekend, ze bepalen voor mij en voor veel anderen de leefwereld in positieve zin. Ze laten ons de geschiedenis
zien van onze voorouders. Het daagt mij uit deze monumenten te behouden. Onze cultuur, mede neergelegd in gebouwd erfgoed, mag niet verloren gaan en kan, ja moet, behouden blijven."