Natuurrijk Zuid-HollandOp de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van natuur? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Nature Today. De provincie werkt samen met Nature Today.

Tijdelijke natuur

tijdelijke natuur

Wilt u een terrein aanmerken voor tijdelijke natuur? Bekijk de mogelijkheden!

Natuurbescherming

Gouwe-Wiericke-175

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Hollandse-Biesbosch-175

De ruimtelijke bescherming van het NNN is geregeld in de Omgevingsverordening. Op de kaart bij de Omgevingsverordening is het NNN begrensd. Verder zijn in deze verordening regels opgenomen die moeten borgen dat het NNN er in areaal, samenhang en kwaliteit niet op achteruit gaat. Deze regels zijn gebaseerd op het zgn. ‘nee, tenzij’-regime, dat nader is uitgewerkt in de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013.  Daarbij is compensatie het sluitstuk in de bescherming van de NNN-waarden. Zoals de naam van de beleidsregel al aangeeft, geldt dit regime overigens ook voor ingrepen in andere bij verordening begrensde gebieden, waaronder Belangrijke weidevogelgebieden en Recreatiegebieden rondom de stad.

Natura 2000

Goeree Overflakkee 576 x 175

Gebiedsprogramma tussen Delft en Schiedam (IODS)

ondernemen

De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma dat bestaat uit 6 kwaliteitsprojecten waarbij een of meerdere samenwerkende overheden eindverantwoordelijk is.

Boerenlandvogels

grutto sietse