Boerenlandvogelsgrutto annemieke

Zuid-Holland is een belangrijke provincie voor boerenlandvogels zoals grutto, kievit, veldleeuwerik en patrijs. Veel soorten komen in de verdrukking door stadsuitbreiding, intensivering van het grondgebruik, door een veranderend landschap en steeds meer belagers zoals de vos. Om het tij te keren is een forse inspanning nodig. Daarom hebben 8 Zuid-Hollandse partijen, waaronder de provincie, een Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld.

Grutto

De grutto is als boegbeeld is genomen. Doel is: geen verdere afname in 2022 en 5% méér gruttoparen in 2027 dan in de periode 2013-2015. Dit betekent dat er tussen 2022 en 2027 een behoorlijke groei moet worden gerealiseerd.

Leefgebiedverbetering

Om de leefgebieden van grutto's en patrijzen te verbeteren is er ook in 2021 een subsidieregeling opengesteld voor initiatieven die de biotopen van deze icoonsoorten verbeteren. Met deze verbetering ontstaat er ook een beter leefgebied voor heel veel andere boerenlandvogels. De link naar de subsidieregeling vind je hiernaast.

Grutto-onderzoek

In opdracht van de provincie onderzoekt het Lowland Ecology Network het leven van de grutto's met behulp van satellietzenders. Eén oudervogel krijgt een kleine gecombineerde radio- satellietzender van 5 gram. Daarmee kunnen we de familie volgen terwijl de kuikens opgroeien. De satelliet laat de grove bewegingen van de grutto’s zien, dus ook als ze naar een ander gebied zouden gaan of weer terugkeren in de Krimpenerwaard na hun reis naar het zuiden. De radiozenders laten de bewegingen meer in detail zien. De vogels krijgen ook een unieke kleurring om hun poten, zodat ze van ver af individueel herkenbaar zijn. We werken nauw samen met Rijksuniversiteit Groningen. Bij het veldwerk helpen vrijwilligers van onder andere de Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard.

Volg de grutto's

Je kunt de grutto's online volgen. Volg de grutto's!

Krimpenerwaard

In natuurgebieden De Nesse en Berkenwoude in de Krimpenerwaard zijn percelen afgeplagd, slootkanten vlakker gemaakt en is het waterpeil verhoogd. Daardoor neemt het aantal grutto's toe. In het agrarisch gebied bij Bergambacht wordt met boeren samengewerkt. Zo worden percelen kruidiger gemaakt, later gemaaid en worden ze met zonnepompen plas-dras gezet. Hier komen veel bijen en andere insecten op af en dat is weer belangrijk voedsel voor de vogels en hun kuikens.