NatuurschakelsDoor intensieve samenwerking met verschillen partijen is al veel robuuste natuur gerealiseerd. Maar het Netwerk Zuid-Holland is nog niet af. Veel natuurgebieden in Zuid-Holland zijn belangrijke schakels in het netwerk die we met elkaar verbinden en versterken. Tussen nu en 2027 realiseert de provincie samen met andere partijen de natuurdoelen voor de verbindende schakels van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland. Dit doen we in samenhang met andere opgaven van en in de provincie, zoals opgaven op het gebied van water, infrastructuur en duurzame landbouw.

Werk mee aan de Natuurschakels!

De provincie bundelt kennis en krachten samen met inwoners, medeoverheden, organisaties en bedrijven. Voor samenwerking voor het realiseren van natuur neem contact op met Janneke Govers: .