Groen ondernemenDe melkveehouderij is belangrijk voor Midden-Delfland; zij zorgt ervoor dat het weidelandschap ook weidelandschap blijft: mooi, open en groen. Met koeien in de wei. De melkveehouderij in Midden-Delfland staat onder druk. Door hoge grondprijzen en bedrijfskosten en lage melkprijzen dreigt het toekomstperspectief voor melkveehouders te verslechteren.

Het IODS-project Groen ondernemen biedt boeren vooruitzicht op een gezonde bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat wordt ingezet op duurzame, grondgebonden productie in relatie tot afzet in de naburige stad. Het agrarische Midden-Delfland biedt mogelijkheden daartoe ze midden tussen steden ligt als Den Haag, Rotterdam, Delft, Vlaardingen en Schiedam. Om die reden is Midden-Delfland ook Cittaslow gemeente.

Het project ‘Groen Ondernemen’ bestaat uit de pijlers 'Duurzaam boer blijven' en 'Grondinstrument'. Zo zijn er onder meer het trainingsprogramma Kringloopboeren Midden-Delfland en initiatieven om te komen tot beter en goedkoper grondgebruik en dierenwelzijn.

De gemeente Midden-Delfland is verantwoordelijk voor uitvoering van ‘Groen Ondernemen.’