Sport en RecreatieDe provincie investeert in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die geschikt is om te bewegen, te sporten en te recreëren. Zo dragen we bij aan een gezonde, weerbare en vitale bevolking in een beweegvriendelijk en recreatief Zuid-Holland.

Wij werken aan nieuwe voorzieningen en activiteiten én zorgen daarnaast voor een goed beheer van bestaande voorzieningen.

Bewegen in de eigen omgeving

De provincie zet vooral in op bewegen ‘om de hoek’. We verlagen de drempel om (ongeorganiseerd) te bewegen, sporten en te recreëren. Dit doen we door sport- en recreatievoorzieningen beter bereikbaar en toegankelijk te maken. Daarvoor investeren we in de kwaliteit van de leefomgeving, infrastructuur, groen en (water) recreatie. Daarnaast dragen we bij aan sport- en spelevenementen. Hierbij ligt de focus op activiteiten die bijdragen aan bewegen in de buitenruimte.

Recreëren in Zuid-Holland

Zuid-Holland is mooi. Bewoners en bezoekers waarderen de indrukwekkende steden, bijzondere dorpen, prachtige groene landschappen en het vele en aantrekkelijke water. De provincie wil die verschillende kwaliteiten versterken én verbinden. Zo willen we mensen beter informeren over de mogelijkheden en wordt gewerkt aan routestructuren voor de wandelaar, fietser en waterrecreant.


Wandelroutenetwerk

Recreatieve fietsrouteplanner

Routenetwerken

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.