Routenetwerkenvrouw-op-paard-langs-waterkant

Groen- en waterbeleving is belangrijk voor inwoners en bezoekers en de economische kracht van Zuid-Holland. Daarom investeert de provincie met partners in recreatieve netwerken voor o.a. wandelen, fietsen, varen en paardrijden.

Stand van zaken

  • Fietsen: Er is een provincie dekkend netwerk voor fietsen aangelegd.
  • Wandelen: in september: wordt de aanleg van het provinciaal wandelroutenetwerk  afgerond. Hiermee worden mooie landschappen, plassen, natuurgebieden en interesse plekken beter toegankelijk gemaakt en met elkaar verbonden.
  • Paardrijden en varen: er wordt geïnvesteerd in meer en betere netwerken. Veilige routes en goede bereikbaarheid vanuit de stad zijn daarbij een speerpunt.

Routenetwerken hebben ook een plek in de ontwerp visie Groen en waterrijk Zuid-Holland.

Onderzoeken naar routenetwerken

Samen met diverse organisaties, zoals gemeenten, natuurbeheerders en belangengroepen heeft de provincie de huidige 'conditie' van de routenetwerken in beeld gebracht. Het resultaat staat in het rapport Health Check. In het rapport routebeheer is te zien hoe dit in andere provincies is georganiseerd. Om de routenetwerken verder te ontwikkelen en bekender te maken bij het publiek, wordt verkend hoe beter kan worden samengewerkt en op welke manier we de recreant het beste bereiken.