Recreatie en vrije tijd
Om een uitstekend vestigingsklimaat te creëren, investeert de provincie in recreatie- en natuurgebieden voor bewoners en bezoekers.

Toerisme, recreatie, cultuur(historie), landschap, water en natuur wil de provincie meer met elkaar verbinden. Gedacht kan worden aan streekeigen producten en waterrecreatie.

Het beheer van recreatiegebieden kan efficiënter worden georganiseerd. Om die reden kiest de provincie ervoor het beheer over te laten aan gemeenten.

Wandelroutenetwerk

wandelroutenetwerk

Recreatieve fietsrouteplanner

fietsers_0135

Feiten, cijfers en kaarten

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.