Water
Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water. Al dat water biedt kansen voor natuur, recreatie, economie en woon- en werkgelegenheid, maar kent ook een keerzijde. Klimaatverandering kan zorgen voor teveel water, maar ook een tekort aan schoon (zoet) water.

Om de watertaken voor elkaar te krijgen zijn afspraken vastgelegd in plannen zoals het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015.

De provincie stelt spelregels op en legt doelen vast voor goed waterbeheer. Zo werkt de provincie samen met haar waterpartners aan duurzame innovatieve oplossingen voor te veel, te weinig, te zout en voldoende zoet water.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.