Waterschapsbelasting kostentoedelingsverordening, goedkeuring door Gedeputeerde StatenDe kosten van de waterschappen worden voor een groot deel betaald uit de opbrengst van de waterschapsbelastingen (de heffing). Ten minste eenmaal in de vijf jaar herziet het waterschapsbestuur de kostentoedelingsverordening. In deze verordening is het kostenaandeel opgenomen voor elk van de categorieën van heffingsplichtigen. Het waterschapsbestuur stuurt de kostentoedelingsverordening ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten letten erop dat de belasting betaald wordt door degene waarvoor het waterschap de kosten maakt.

Voorwaarden

Het algemeen bestuur van het waterschap moet de kostentoedelingsverordening voorleggen aan de provincie.

Contact

Met vragen kunt u bellen naar het secretariaat van de afdeling Water en Groen, 0704416648 of .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt