ZwemwaterDe provincie Zuid-Holland wijst jaarlijks de zwemwaterlocaties in natuurwater aan. Dit zijn de officiële locaties waar regelmatig de kwaliteit en veiligheid wordt beoordeeld tijdens het zwemwaterseizoen (1 mei tot 1 oktober).

Definitieve zwemwaterlocaties 2021 in Zuid-Holland

De definitieve lijst met zwemwaterlocaties in natuurwater in Zuid-Holland is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. U kunt de lijst inzien via de link rechts op deze pagina.

De provincie Zuid-Holland wijst voor 2021 de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Deze locaties liggen zowel langs de kust als in binnenwateren. Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober 2021) worden de locaties gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit.

lndien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op deze lijst voorkomen wordt altijd afgeraden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale borden en zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl.

Omgevingsdienst

De naleving en het handhaven van de voorschriften voor zwemmen in natuurwater in geheel Zuid-Holland ligt bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

De ODMH voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland. Als de waterkwaliteit onvoldoende is neemt de ODMH maatregelen. De ODMH kan dan het zwemmen ontraden (waarschuwing of negatief zwemadvies) of zelfs een zwemverbod instellen.

Download de zwemwater appzwemwater-app

In de Zwemwater app (Android en Apple store) staan actuele gegevens over de zwemlocaties. Check deze app als je wilt weten of een zwemplas schoon is en vrij van bijvoorbeeld blauwalg of botulisme.

Nieuws en meer informatie zwemwater

Actuele informatie over zwemwater vindt u tijdens het zwemwaterseizoen op www.zwemwater.nl of op de website van de ODMH. Met vragen kunt u tijdens het zwemseizoen bellen met de zwemwatertelefoon 08009036 of u stuurt een .