Lokaal bestuur
Documenten

Tussenrapportage Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland

Rapport Zuid-Hollandse netwerken

Professor P.P. Tordoir heeft in opdracht van de provincie onderzoek gedaan naar de intergemeentelijke samenhang van (kernen van) gemeenten in Zuid-Holland. Met de data en GIS-technologie die zijn gebruikt is de ruimtelijke samenhang op vele terreinen uitgesplitst naar vele groepen en ruimtelijke schaalniveaus in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een beeld hoe de oriëntatie op de omgeving – wat betreft verkeer, vervoer, migraties en voorzieningen - niet alleen tussen gemeenten kan verschillen, maar zelfs binnen gemeenten.

Gedeputeerde

Rogier-van-der-Sande-banner

Volg ons op Twitter