Lokaal bestuur
Financieel toezicht

Afbeelding-geld

Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek

Onderzoek

De provincie doet onderzoek om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

Onderzoekonderwerpen zijn intergemeentelijke samenhang, bestuurskwaliteit, ambtelijke fusies en samenwerking en democratie.