Lokaal bestuur
Financieel toezicht

Afbeelding-geld

De netwerkende overheid

Onderzoek

De provincie doet onderzoek om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

Onderzoekonderwerpen zijn intergemeentelijke samenhang, bestuurskwaliteit, ambtelijke fusies en samenwerking en democratie.