Burgemeestersvacatures
Openstelling vacature burgemeester gemeente Zoeterwoude

Op verzoek van de commissaris van de Koning heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude opengesteld. De vacature is ontstaan na de aankondiging van het vertrek van de huidige burgemeester, mevrouw Bloemen.

Met het oog op haar naderende pensioen stopt burgemeester Bloemen per 3 oktober 2020.

Nadat bekend werd dat mevrouw Bloemen per 3 oktober aanstaande zal stoppen, heeft de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. In goed overleg met de fractievoorzitters zal naar verwachting een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Zoeterwoude op 7 oktober 2020 starten.

Op donderdag 5 maart 2020 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude besproken. Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op donderdag 2 april 2020 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Zoeterwoude zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Zoetermeer

Op verzoek van de commissaris van de Koning heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester voor Zoetermeer opengesteld.

De vacature is ontstaan na de aankondiging van het vertrek van de huidige burgemeester, de heer Charlie Aptroot. Met het oog op zijn naderende pensioen stopt burgemeester Aptroot per 31 maart 2020.

Nadat bekend werd dat de heer Aptroot per 31 maart a.s. zal stoppen, heeft de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. In goed overleg met de fractievoorzitters zal naar verwachting een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Zoetermeer op 1 oktober 2020 starten. De commissaris heeft met de fractievoorzitters afgesproken om tot aan die datum een waarnemend burgemeester aan te stellen.

Op donderdag 20 februari 2020 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Zoetermeer besproken. Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op woensdag 18 maart 2020 bij de commissaris binnen zijn.

Aanvullende informatie over de vacature van het burgemeesterschap in Zoetermeer vindt u in de desbetreffende link opgenomen in de profielschets: www.zoetermeer.nl/nieuweburgemeester.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Den Haag

Op verzoek van de commissaris van de Koning heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester voor Den Haag opengesteld.

De vacature is ontstaan omdat op haar verzoek ontslag is verleend aan burgemeester Krikke per 9 oktober 2019. Met ingang van 12 oktober 2019 is Johan Remkes door de commissaris van de Koning benoemd als waarnemend burgemeester in Den Haag. Het is de verwachting dat de heer Remkes zal aanblijven tot het moment dat de kroonbenoemde burgemeester zal worden geïnstalleerd op 1 juli 2020.

Nadat bekend werd dat mevrouw Krikke haar ontslag had aangeboden, heeft de commissaris van de Koning gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester open te stellen.

Op maandag 17 februari 2020 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Den Haag besproken. De procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 1 juli 2020.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2020 aan de commissaris worden verzonden.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Den Haag zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.