Burgemeestersvacatures
Openstelling vacature burgemeester gemeente Albrandswaard

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De huidige burgemeester, de heer H. Wagner, heeft in het najaar aangegeven volgend jaar niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op maandag 3 december 2018 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Albrandswaard besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 1 juli 2019.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op vrijdag 11 januari 2019 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Albrandswaard zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Zwijndrecht

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De huidige burgemeester, de heer D.J. (Dominic) Schrijer heeft in het voorjaar aangegeven volgend jaar niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op maandag 29 oktober 2018 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 5 juni 2019.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op vrijdag 23 november 2018 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Zwijndrecht zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok "Documenten" op deze site.