Burgemeestersvacatures
Openstelling vacature burgemeester gemeente Hoeksche Waard

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De gemeente Hoeksche Waard is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De commissaris van de Koning heeft Govert Veldhuijzen met ingang van 1 april 2019 als waarnemend burgemeester benoemd. De heer Veldhuijzen volgde daar Peter van der Velden op die de functie op medisch advies moest neerleggen.

Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op donderdag 14 november 2019 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Hoeksche Waard besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 31 maart 2020.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 11 december 2019 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Hoeksche Waard zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze pagina.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Nieuwkoop

Op verzoek van de commissaris van de Koning heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester voor Nieuwkoop opengesteld.

De vacature is ontstaan na de aankondiging van het vertrek van de huidige burgemeester, de heer Frans Buijserd. Op 15 december 2019 komt een einde aan de termijn van burgemeester Buijserd. Met het oog op zijn naderende pensioen heeft de heer Buijserd aangegeven niet voor herbenoeming op te zullen gaan. Hij heeft aangegeven tot het voorjaar van 2020 als waarnemend burgemeester van Nieuwkoop te willen aanblijven. Hij draagt naar verwachting op 3 februari 2020 de ambtsketen over aan de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Nadat bekend werd dat de heer Buijserd niet voor herbenoeming op zal gaan, heeft de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Op woensdag 4 september 2019 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Nieuwkoop besproken.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op vrijdag 27 september 2019 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Nieuwkoop zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via  0704416446 of via urgemeestersinfo@pzh. (Provincie Zuid-Holland)nl. Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan staan in het rechterblok 'Documenten' op deze pagina.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Noordwijk

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De gemeente Noordwijk is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Per die datum heeft de commissaris van de Koning mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld als waarnemend burgemeester benoemd.

Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op donderdag 4 juli 2019 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Noordwijk besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 27 januari 2020.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op 7 augustus 2019 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Noordwijk zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Molenlanden

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de vacature om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, open te stellen.

De gemeente Molenlanden is op 1 januari 2019 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Per die datum heeft de commissaris van de Koning de heer Dirk van der Borg als waarnemend burgemeester benoemd.

Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op woensdag 12 juni 2019 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Molenlanden besproken. De procedure voor een door de Kroonbenoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 13 januari 2020.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op maandag 8 juli 2019 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Molenlanden zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via telefoonnummer 070 - 441 64 46 of via burgemeestersinfo@pzh.nl. Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok "Documenten" op deze site.

Openstelling vacature burgemeester gemeente Gouda

Op verzoek van de commissaris van de Koning heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester voor Gouda opengesteld.

De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester Schoenmaker per 15 januari 2019, in verband met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vanaf die datum is Mirjam Salet door de commissaris van de Koning benoemd als waarnemend burgemeester in Gouda. Mevrouw Salet zal aanblijven tot het moment dat de kroonbenoemde burgemeester zal worden geïnstalleerd.

Nadat bekend werd dat de heer Schoenmaker zijn ambt zou neerleggen, heeft de commissaris van de Koning gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten.

Op maandag 1 april 2019 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Gouda besproken. De procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester loopt tot aan de benoeming van de nieuwe burgemeester, naar verwachting per 13 november 2019.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief – gericht aan Zijne Majesteit de Koning – sturen aan de commissaris van de Koning in de Provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk op vrijdag 26 april 2019 bij de commissaris binnen zijn.

Informatiepakketten over de vacature van het burgemeesterschap in Gouda zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets van de nieuwe burgemeester en het verslag van de profielschetsvergadering staan in het rechterblok 'Documenten' op deze site.