Burgemeestersvacatures
Er zijn 2 burgemeestersvacatures, voor de gemeenten Nissewaard en Westland.

Nissewaard

De burgemeester van Nissewaard, mevrouw Salet, heeft aangegeven het ambt per 1 september 2018  te zullen neerleggen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dit jaar. Dit betekent dat er per die datum in Nissewaard een burgemeestersvacature ontstaat.

Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Op maandag 11 juni 2018 heeft de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Nissewaard besproken. Naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester eind februari 2019 aan.

Sollicitatie

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief - gericht aan Zijne Majesteit de Koning - sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 bij de commissaris binnen zijn. Bij uw sollicitatie naar een burgemeestersfunctie kunt u gebruikmaken van de digitale sollicitatiebrief.

Om uw verzoek te kunnen behandelen worden de door u aangeleverde persoonsgegevens verwerkt, dat wil zeggen uw naw- en contactgegevens. Verwerking en bewaring van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van de provincie Zuid-Holland.

Informatiepakket aanvragen

Het informatiepakket over de vacature Nissewaard is opvraagbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446  of via Met vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering kunt u hiernaast terugvinden onder 'Documenten'.

Westland

Aan de burgemeester van Westland, de heer J. van der Tak, is per 1 oktober 2017 ontslag verleend. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemde daarop met ingang van 1 oktober 2017 mevrouw A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven tot waarnemend burgemeester van de gemeente Westland.

Na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Op 12 juni 2018 besprak de commissaris met de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester van Westland. Naar verwachting treedt de nieuwe burgemeester rond de jaarwisseling aan.

Sollicitatie

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief - gericht aan Zijne Majesteit de Koning - sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De brief moet uiterlijk maandag 9 juli 2018 bij de commissaris binnen zijn. Bij uw sollicitatie naar deze burgemeestersfunctie kunt u vanaf maandag 18 juni 2018 gebruik maken van de digitale sollicitatiebrief.

Om uw verzoek te kunnen behandelen worden de door u aangeleverde persoonsgegevens verwerkt, dat wil zeggen uw naw- en contactgegevens. Verwerking en bewaring van deze gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van de provincie Zuid-Holland.

Informatiepakket aanvragen

Het informatiepakket over de vacature van het burgemeesterschap in Westland is verkrijgbaar bij het Kabinet van de commissaris van de Koning, via 0704416446 of via . Met vragen kunt u eveneens contact opnemen met het Kabinet.

De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering kunt u hiernaast terugvinden onder 'Documenten'.