Financieel toezicht
Proces Financieel toezicht

Proces_FinancieelToezicht_v5

Klik op de link voor de infographic. Deze geeft u inzicht in het proces rondom het financieel toezicht van onze provincie.

Indienen aanvullende informatie

Via het aandachtspuntenformulier begroting verstuurt de gemeente jaarlijks de aanvullende informatie die voor de provincie van belang is voor het uitvoeren van het begrotingsonderzoek.

Financieel Toezichtkader (GTK) gemeenten

Dit GTK voor gemeenten geldt met ingang van de begroting 2020. Het is in 2019 vernieuwd. Dit kader is een gezamenlijk product van alle provincies. Het oude GTK uit 2014 is nog van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. U vindt die bij ‘Overige documenten’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met het secretariaat van Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 0704416143.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.