Financieel toezicht
Proces Financieel toezicht

Proces_FinancieelToezicht_v5

Klik op de link voor de infographic. Deze geeft u inzicht in het proces rondom het financieel toezicht van onze provincie.

Indienen aanvullende informatie

Via het aandachtspuntenformulier begroting verstuurt de gemeente jaarlijks de aanvullende informatie die voor de provincie van belang is voor het uitvoeren van het begrotingsonderzoek.

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK)

Dit kader is een gezamenlijk product van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincies. Dit kader is in 2014 vernieuwd en geldt vanaf begrotingsjaar 2015. In het GTK staat de wijze waarop de toezichthouders binnen het wettelijk kader invulling geven aan het toezicht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een van deze onderwerpen? Neem dan contact op met het secretariaat van Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 0704416143.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.