Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiekjournalist

De provincie ziet in de ondersteuning van de Zuid-Hollandse journalistiek een provinciaal belang. Journalisten informeren inwoners, controleren het bevoegd gezag, zorgen voor transparantie in het democratisch proces en dragen bij aan het maatschappelijke debat. En dat leidt weer tot meer betrokkenheid van inwoners. Net als overal in het land staan deze functies ook in Zuid-Holland onder druk en daarom ziet de provincie het als haar verantwoordelijkheid om (kwaliteits)journalistiek van lokale en regionale media financieel te ondersteunen.

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek wil de provincie journalistieke producties helpen mogelijk maken die uitstijgen boven de reguliere verslaggeving. De regeling ondersteunt 2 categorieën:

 • gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland
 • rechtstreekse ondersteuning van producties via het Zuid-Hollandse Mediafonds

Doel van de ondersteuning is dat inwoners van Zuid-Holland goed geïnformeerd blijven over hetgeen er in hun omgeving speelt.

Voor het jaar 2021 stelt de provincie €664.000 voor de totale regeling beschikbaar.

Zuid-Hollands Mediafonds

Het Zuid-Hollands Mediafonds maakt journalistieke producties en projecten in Zuid-Holland mogelijk. Het gaat om producties met impact die zonder subsidie niet of nauwelijks gemaakt worden omdat ze buiten de reguliere, dagelijkse journalistieke verslaggeving vallen.

Denk aan:

 • producties die alleen tot stand komen na uitgebreid (data)onderzoek
 • langdurige observaties in een wijk of dorp
 • producties met een heel vernieuwende aanpak die in aard en omvang inspirerend zijn voor vakgenoten.

Alle lokale en regionale mediaorganisaties en vrij gevestigde journalisten in Zuid-Holland kunnen aanvragen indienen. Co-producties tussen media en producties die betrekking hebben op kleinere gemeenten in Zuid-Holland worden extra gehonoreerd.

Voor het Zuid-Hollands Mediafonds is voor het eerste jaar 2021 €514.000 beschikbaar. De eerste aanvraagronde loopt van 1 januari 2021 tot en met 21 januari 2021.

Bekijk de subsidieregeling Journalistieke producties.

Meer informatie? Dat kan via Edward Sterenborg, 0650260523 en via .

Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

Voor het Zuid-Hollands Mediafonds is een speciale selectiecommissie samengesteld. De leden bestaan grotendeels uit oud-journalisten met ervaring in de regionale (Zuid-Holland) en landelijke pers, zowel schrijvend als audiovisueel. De commissie beoordeelt op onafhankelijke wijze de aanvragen en bijgeleverde begrotingen. Op basis van de eindbeoordelingen keert de provincie al dan niet het aangevraagde subsidie uit.

De 4 commissieleden zijn:

 • Eva Kuit, voorzitter, (1967)
  Eigenaar/directeur Mediavrouw, mediatrainer. Ex-adjunct
  hoofdredacteur RTV Rijnmond, oud-verslaggever NOS Radio 1 / Oog op Morgen / Den Haag Vandaag / RTL Nieuws.
 • Ruurd Oosterwoud (1989)
  Eigenaar/directeur mediaplatform DROG. Ontwikkelt apps, games, campagnes en lesprogramma’s voor herkenning fake news en desinformatie.
 • Hugo Schneider (1954)
  Oud-hoofdredacteur Noordhollands Dagblad, Haarlems
  Dagblad, De Gooi- en Eemlander en Leidsch Dagblad. Daarvoor hoofdredacteur TV West, parlementair redacteur Den Haag Vandaag/NOS Televisie en Radio, VARA Radio en De Volkskrant.
 • Rocky Tuhuteru (1959)
  Directeur welzijnsorganisatie Perlita, oud-lid Raad voor Cultuur. Oud-verslaggever/presentator NOS Langs de Lijn, ex-presentator Ontbijt TV.

De criteria waarop de commissie toetst zijn:
1. journalistieke vernieuwing: in hoeverre is de aanpak inspirerend of leerzaam voor vakgenoten? 
2. kwaliteit/diepgang: in hoeverre stijgt de productie uit boven de reguliere journalistiek of verslaggeving?
3. actualiteit/maatschappelijke relevantie: in hoeverre speelt het onderwerp in op wat er leeft in de samenleving en slaagt het erin nieuwe feiten en/of verbanden bloot te leggen?
4. impact: in hoeverre kan/gaat deze productie iets veranderen in het denken of handelen?

Bonuscriteria

Extra bonuspunten kunnen worden verdiend als:

 • het onderwerp van de productie betrekking heeft op een gemeente kleiner dan 75.000 inwoners.
 • het een coproductie is tussen mediabedrijven. Relevant is bij dit criterium ook: hoe is de samenwerking georganiseerd?

Producties die zich richten op verhalen in Leiden of Delft worden doorverwezen naar de gemeentelijke mediafondsen in die gemeenten en komen niet in aanmerking. Verder dienen de producties na realisatie voor iedereen digitaal en gratis toegankelijk te zijn.

Ondersteuning gemeentelijke mediafondsen

Met een onafhankelijk gemeentelijk mediafonds zorgen gemeenten voor rechtstreekse ondersteuning aan journalistieke producties in en over de stad. Zo draagt een gemeente bij aan een goede informatievoorziening voor inwoners en houdt zij de journalistiek, de “waakhond van democratie”, gezond.

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek co-financiert gemeenten of gemeentelijke mediafondsen. Voorwaarde is dat het mediafonds volledig onafhankelijk van de gemeente opereert in de selectie van journalistieke producties. Gemeenten of het fonds als rechtspersoon kunnen rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie.

Budget en periode

De hoogte van de subsidie is voor 2021 maximaal €100.000 en is nooit hoger dan de bijdrage van de gemeente. Er kan maar éénmaal subsidie per kalenderjaar worden aangevraagd.

Aanvragen voor de gemeentelijke mediafondsen lopen van december 2020 tot februari 2021, en in de maanden juli/augustus.

De provincie stelt voor 2021 €150.000 beschikbaar voor dit onderdeel gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland.

Bent u een gemeente en wil u meer weten over ondersteuning aan de (lokale) journalistiek? De VNG heeft hier onderzoek naar laten doen en een handreiking uitgebracht. Meer info: handreiking VNG lokale journalistiek.

Bekijk de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls journalistiek: gemeentelijke mediafondsen.

Meer informatie

Via Edward Sterenborg, 0650260523 en via .


Selectiecommissie Zuid-Hollands Mediafonds

Van links naar rechts: Ruurd Oosterwoud, Eva Kuit (vz), Hugo Schneider, Rocky Tuhuteru.