Programma Beter BestuurMet het programma Beter Bestuur zet het college van Gedeputeerde Staten de lijnen uit voor de wijze waarop zij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar bestuur deze collegeperiode in wil vullen. De inhoud is tot stand gekomen samen met gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland.

De kloof tussen overheid, politiek en inwoners is groter geworden. Dat maakt besturen complex. Zeker in een maatschappij waarin grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van klimaat en energie bijvoorbeeld.

Grootschalige decentralisaties zoals op het sociaal domein en straks de Omgevingswet geven meer bevoegdheden op lokaal niveau. Hiervoor is kennis, expertise en financiële inzet nodig van de lokale overheden. Gemeenten werken dan ook steeds vaker samen aan deze veranderingen.
De coronacrisis maakt het nog complexer. Dit vraagt meer dan ooit om een goede samenwerking.

Beter Bestuur

Het college vindt het belangrijk om samen met gemeenten en waterschappen te blijven werken aan behoud en versterking van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Voor ons zijn dat overheden die:

  • visie en ambitie hebben en over voldoende slagkracht beschikken om opgaven te realiseren (effectief en presterend)
  • in verbinding staan met en in staat zijn om te luisteren naar elkaar, hun inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld (responsief en verbonden)
  • betrouwbaar, transparant, democratisch legitiem en integer handelen (robuust en integer)
  • met elkaar en anderen leren, innoveren en durven te experimenteren om oplossingen te vinden voor complexe transitieopgaven (lerend en innoverend).

In het programma Beter Bestuur vindt u concrete acties waar wij in Zuid-Holland gezamenlijk aan werken.


Contact: Brandon Pouw

Meer informatie

Wilt u als gemeente of waterschap in Zuid-Holland meedoen aan dit programma? Door bijvoorbeeld samen te werken aan een actie uit het programma?

Neem dan contact op met:

Brandon Pouw
0611857704