GeluidskwaliteitDe provincie wil geluidshinder door (spoor)wegen, luchthavens en bedrijventerreinen zoveel mogelijk voorkomen en verminderen.

De provincie neemt maatregelen om geluidsoverlast te beperken.

Een vermindering van de geluidbelasting komt ten goede aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland en vergroot de aantrekkelijkheid van de betrokken gebieden.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.