Vergunningen, toezicht en handhaving
De beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013 – 2017 stelt de bescherming en verbetering van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de fysieke leefomgeving centraal.

De provincie maakt – samen met haar partners – werk van een duurzame, schone, stille en veilige leefomgeving.

De provincie maakt in de uitvoering gebruik van de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).