Vergunningen, toezicht en handhavingIn de Zuid-Hollandse Omgevingsvisie staat de bescherming en verbetering van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de fysieke leefomgeving centraal.

De provincie maakt – samen met haar partners – werk van een duurzame, schone, stille en veilige leefomgeving.

De provincie maakt in de uitvoering gebruik van de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Chemours

Chemours in Dordrecht is een van de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie valt. Het bedrijf maakt onder andere stoffen waardoor producten water- en vetafstotend worden. Handig, maar voor de ontwikkeling ervan zijn PFAS gebruikt. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en de omgeving, en breken niet of nauwelijks af in het milieu. Vanwege de schadelijke gevolgen doet de provincie er alles aan om de uitstoot bij Chemours te verminderen.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.