GebiedsprofielenZuid-Holland heeft 16 gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit

Het gebiedsprofiel is de regionale vertaling van de kwaliteitskaart

Gebiedsprofielen vormen het vertrekpunt voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Alblasserwaard Vijfheerenlanden 576 x 175

Veenweidegebied van systematisch ontgonnen kamers begrensd door kades met linten. Het ingenieuze watersysteem met molens bepaalt het beeld.

Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas

Bentwoud-Rottemeren-Zuidplas175

Het overwegend open gebied strekt zich uit tussen Rotterdam en het Groene Hart en wordt aan beide zijden geflankeerd door glastuinbouw- en woongebieden.

Boskoop

Boskoop

Ruimtelijke opbouw en ruimtelijke kwaliteiten van de Greenportregio Boskoop.

Delflandse Kust

Delflandse Kust 576 x 175

Een dynamisch duinlandschap, zee en strand om uit te waaien, dicht bij de steden.

Duin en Bollenstreek

Duin-en-Bollenstreek

Binnenduinlandschap, dat zich achter de Hollandse kustboog uitstrekt van Hoek van Holland naar Den Helder.

Duin, Horst en Weide

Duin-Horst-Weide

Duinlandschap, strandwallen, landgoederen, dorpen, boerderijen, veenweidegebieden en droogmakerijen maken van dit gebied een uniek en afwisselend landschap.

Goeree-Overflakkee

Goeree Overflakkee 576 x 175

Opgebouwd uit agrarische polders omringd door dijken. De kop, hals en romp van dit eiland in de delta hebben een eigen karakter.

Gouwe Wiericke

Gouwe-Wiericke-175

Het gebied Gouwe Wiericke heeft een centrale ligging in de Randstad en maakt deel uit van het Groene Hart.

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard 576 x 175

Eiland van open agrarische zeekleipolders met dijken en kreken en een rand deltanatuur

Hollands Plassengebied

Hollandse Plassen 576 x 175

Veenontginningen, molens en weidse droogmakerijen bepalen het beeld.

Hollandse Biesbosch

Hollandse-Biesbosch-175

De huidige vorm wordt bepaald door de open polders, hoge dijken en de ruige, buitendijkse natuur.

IJsselmonde

IJsselmonde 576 x 175

Recreatief deltalandschap in de Rotterdamse stadsregio met lange stadsranden en dijken langs het water.

Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Samenspel van laaggelegen veenpolders in het rivierengebied, omringd door rivieren.

Midden Delfland

Gebiedsprofiel-Midden-Delfl

Een toegankelijk agrarisch polderlandschap middenin een stedelijke omgeving.

Voorne Putten

Voorne Putten 576 x 175

Eiland in de delta opgebouwd uit duinen en agrarische polders onder de rook van de Rotterdamse haven.

Wijk en Wouden

Wijk-en-Wouden

Klassiek polderlandschap van veenweiden en droogmakerijen met strak begrensde stedelijke randen.

Film over Midden-Delfland

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.