Landschapspark ZuidvleugelHeaderfoto Vliet van Lucas (1200x225)

De provincie werkt de komende jaren volgens de visie Landschapspark Zuidvleugel langs 6 waterwegen aan een aantrekkelijk stedelijk landschap. Deze regioprojecten zijn de Rotte, Schie, Vliet, Oude Rijn, Zweth en het Getijdenrivierengebied XL vanaf de Drechtsteden tot de kust. Samen met gemeenten, inwoners, belanghebbende organisaties en bedrijven zijn we hier bezig voor een gezonde, aantrekkelijke en mooie leefomgeving.

Doel van Landschapspark Zuidvleugel

De provincie wil de kwaliteit van de leefomgeving verhogen voor inwoners, werknemers en bezoekers. Daarom voegen we graag in Zuid-Holland in steeds drukkere steden bijvoorbeeld groen met uitnodigende routes toe. En gaan we rond steden en in het rustige, open landschap de ‘verrommeling’ tegen. Vraagstukken en verbeteringen kunnen klein en groot zijn. De provincie en samenwerkingspartners trekken in 6 regioprojecten op voor een aantrekkelijk stedelijk landschap.

Proces en fasering van 6 regioprojecten

De regioprojecten Rotte, Schie, Vliet, Oude Rijn, Zweth en het Getijdenrivierengebied XL zijn alle anders. In vraagstelling, werkwijze en fasering. Iedere partij heeft wensen voor invulling van schaarse ruimte. Samenwerking helpt kansen te benutten en een gemeenschappelijk doel te bereiken. De rol van de provincie varieert per fase, onderwerp of voorstel. Ondersteunend, adviserend en meedenkend waar zij kan en besluitend waar zij moet.

Ontdek kansen voor het Landschapspark Zuidvleugel

Wilt u als professional meedenken over het Landschapspark Zuidvleugel? Meld u aan bij ons netwerk. Samen kijken we naar wensen en kansen voor ‘groen en water’ in het stedelijk kerngebied. De provincie verbindt partijen. Bovendien ondersteunen wij u waar mogelijk met planvorming. Ook voor vragen over de regioprojecten kunt u terecht bij: