Regio-accounthouders
De regio-accounthouders Ruimte zijn het eerste aanspreekpunt vanuit de provincie Zuid-Holland voor ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen of raken aan de provinciale ambities. Zij adviseren bovendien of plannen passen binnen het provinciaal ruimtelijk beleid of passend gemaakt kunnen worden. Voor specifieke vragen weten zij welke collega u verder kan helpen.

Regio-accounthouders ruimte per regio
Regio

Accounthouder

Duin- en Bollenstreek

Ernst Sprietsma

06-55449132

Rijn- en Veenstreek en a.i. Leidse regio

Remko de Waard

06-57121929

Haaglanden

Maaike Verhoef

06-55449149

Rotterdamse regio

Hans Martin

06-11907600

Midden Holland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Jeroen Zuiderwijk

06-21102972

Drechtsteden

Paul Severijns

06-55449731

Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

Anja Kerklaan

06-10337914