Vliegende brigade voor versnelling woningbouw
Er is sprake van een groeiende stroom aan initiatieven om woningbouwplannen te realiseren. Doordat er steeds meer wordt gebouwd binnen bestaand stads- en dorpsgebied spelen er vaak meerdere belangen en zijn meerdere belanghebbenden betrokken. Dit vraagt specifieke kennis en kunde bij gemeenten voor een vlotte doorlooptijd in de planbegeleiding en vergunningverlening.

De provincie heeft geconstateerd dat gemeenten deze groeiende stroom lastig aan kunnen. Het tekort aan goed personeel bij zowel de gemeenten maar ook in de bouw komt voort uit de economische crisis waarin vele vakmensen zijn ontslagen en er weinig nieuwe aanwas voor in de plaats is gekomen. Dit heeft als gevolg dat de afhandeling van deze bouwplannen vertraging oploopt. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit knelpunt heeft de provincie de vliegende brigade versnelling woningbouw opgericht.

Wat is de vliegende brigade?

Met de vliegende brigade helpt de provincie gemeenten door snel en gericht menskracht te leveren voor concrete knelpunten. Dat kan een tijdelijk tekort aan vergunningverleners of planeconomen voor een specifiek project zijn. Ook kan er specifiek advies worden gegeven bijvoorbeeld op gebied van energietransitie of leegstand. De provincie zorgt voor gemakkelijke toegang via de eigen website tot data, onderzoeken, best practices en contactgegevens van themadeskundigen binnen de provincie.

De vliegende brigade is een vraaggerichte capaciteits- en expertisepool. De capaciteitspool bestaat voornamelijk uit extern ingehuurde expertise op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie en vergunningverlening. De expertisepool: bestaat voornamelijk uit provinciale deskundigen en aanjagers (op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, cultureel erfgoed en waar nodig uitbreiding van expertise op het gebied van wonen).

De vliegende brigade werkt vraaggericht en is breed inzetbaar, mits inzet past binnen de leidende principes voor verstedelijking in Zuid-Holland. De provincie zorgt er voor dat de vliegende brigade snel ingezet kan worden zodra er een vraag vanuit een gemeente en/of regionaal samenwerkingsverband komt.

Wanneer kunt u gebruik maken van de vliegende brigade?

Om te kunnen bepalen of uw capaciteitsvraagstuk opgelost kan worden door de inzet van de vliegende brigade vragen wij u om een verzoek bij ons in te dienen. Onderdelen die daar in ieder geval in aan de orde zouden kunnen komen zijn:

  • Het gevraagde kennisniveau (ervaring, opleiding, etc.).
  • Voor welke projecten is extra capaciteit nodig. Belangrijk daarbij is dat de kandidaat niet aan de slag gaat met projecten waar op inhoud nog discussie bestaat tussen provincie en gemeente en dat de inzet past binnen de leidende principes voor verstedelijking in Zuid-Holland.
  • Toelichting op hoe het capaciteitsknelpunt structureel wordt opgelost. Antwoord kan daarbij ook zijn dat het nu om een tijdelijke piek gaat en dat de verwachting is dat dit opgelost kan worden met de inzet van de vliegende brigade.

Op basis van uw verzoek zal een intakegesprek worden georganiseerd. Deze intake geeft u en ons een goed inzicht in de concrete vraag, zodat we vraag en aanbod optimaal kunnen matchen.