VRM downloadsPartiële herziening windenergie

De herziening windenergie is door Provinciale Staten vastgesteld op 20 december 2017. De bijhorende stukken staan hieronder.