Versnelling woningbouw: De Vliegende BrigadeVeel mensen willen graag in Zuid-Holland wonen. Daardoor neemt de woningvraag toe. Er zijn veel plannen om woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter. Om deze woningbouwprojecten te versnellen, heeft de provincie de Vliegende Brigade opgericht.

De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat het sneller kan met de realisatie van woningbouwplannen. Er is vaak een tekort aan goed personeel met de juiste expertise. De Vliegende Brigade wil gemeenten en andere organisaties helpen bij het versnellen van woningbouw en binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten.

Menskracht

De Vliegende Brigade levert snel en gericht menskracht voor concrete knelpunten. Deze menskracht bestaat voornamelijk uit extern ingehuurde expertise, waarbij maatwerk de sleutel is tot succes. Denk hierbij aan een ervaren gebiedsontwikkelaar, planeconoom of procesmanager met vastgoedkennis.

Gemeenten: vraag subsidie aan voor versnellen woningbouw

Om het succes van de Vliegende Brigade te versterken, heeft het Rijk voor de periode 2021-2023 een fors extra budget beschikbaar gesteld. Dit geld is bestemd voor subsidies aan gemeenten voor de inhuur van expertise en capaciteit. Het subsidieplafond voor 2021 is €3 miljoen en aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 april 2021.

Hoe werkt het?

Ga naar de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland.


Subsidieregeling Vliegende Brigade

Projecten met Vliegende Brigade

U ziet op welke locaties de Vliegende Brigade actief is. Doe inspiratie op met de achterliggende projectinformatie.