Versnelling woningbouw: De Vliegende BrigadeVeel mensen willen graag in Zuid-Holland wonen, en daardoor neemt de woningvraag toe. Er zijn veel plannen om die woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter. Om deze woningbouwprojecten te versnellen, heeft de provincie de Vliegende Brigade opgericht.

De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat het sneller kan met de realisatie van woningbouwplannen. Er is in veel gevallen een tekort aan goed personeel met de juiste expertise, bij zowel gemeenten als de bouw. Dit komt voort uit de economische crisis waarin veel vakmensen zijn ontslagen en er te weinig nieuwe professionals voor in de plaats zijn gekomen. Dit heeft als gevolg dat de afhandeling van deze bouwplannen vertraging oploopt.

Wat is de Vliegende Brigade?

De Vliegende Brigade wil gemeenten en andere organisaties helpen bij het versnellen van woningbouw en binnenstedelijke ontwikkelingsprojecten. Dit door middel van het snel en gericht menskracht te leveren voor concrete knelpunten. Deze menskracht bestaat voornamelijk uit extern ingehuurde expertise, waarbij maatwerk de sleutel is tot succes. Denk hierbij aan een ervaren gebiedsontwikkelaar, planeconoom of procesmanager met vastgoedkennis.

Waar moet jouw vraag aan voldoen?

Gemeenten en andere partijen die actief zijn in het stedelijk gebied kunnen een aanvraag voor ondersteuning door de Vliegende Brigade indienen.
Voor je een aanvraag indient is het goed om te weten dat:

  • De aanvraag moet passen binnen het ruimtelijke beleid en de leidende principes voor verstedelijking van de Provincie Zuid-Holland;
  • Het moet gaan om een concreet project of programma dat bijdraagt aan het versnellen en realiseren van binnenstedelijke woningbouw;
  • De maximale duur voor inzet van de Vliegende Brigade is één jaar;
  • Financiering is altijd op basis van een 50/50 verdeling. De helft van de kosten zijn voor de Provincie Zuid-Holland en de andere helft voor de partij die de aanvraag voor ondersteuning doet.

Extra hulp van de Vliegende Brigade tijdens de corona crisis

De Vliegende Brigade van de provincie helpt gemeenten en andere organisaties bij het versnellen van binnenstedelijke woningbouwprojecten. Vanwege de gevolgen van de corona crisis biedt de Vliegende Brigade in 2020 extra ondersteuning door middel van de volgende aangescherpte maatregelen:

  • De provincie draagt 75% van de kosten van een opdracht, de aanvragende organisatie slechts 25% van de kosten (in plaats van de gebruikelijke 50/50 verdeling).
  • We verwelkomen kleinschalige opdrachten met een snelle doorlooptijd tot €50.000. Zo kunnen we dit jaar meer projecten op gang helpen.
  • Naast extern ingehuurde expertise kan het ook zijn dat de gevraagde expertise juist binnen de provincie beschikbaar is waardoor onze eigen professionals direct ingezet kunnen worden voor deze projecten.

Alle bovenstaande maatregelen gaan per direct in en gelden voor het gehele jaar 2020 zolang er geld beschikbaar is.


Projecten met Vliegende Brigade

U ziet op welke locaties de Vliegende Brigade actief is. Doe inspiratie op met de achterliggende projectinformatie.