Incident managementSamen met hulpverleners en de andere wegbeheerders Rijkswaterstaat, Den Haag en Rotterdam zijn (organisatorische) afspraken gemaakt hoe we handelen bij incidenten. Als een incident plaatsvindt op een provinciale weg, dan wordt direct een berger gestuurd om het voertuig weg te slepen.

Zo zorgen we ervoor dat in geval van pech en ongevallen de overige weggebruikers zo min mogelijk hinder ervaren. Voor alle economisch belangrijke wegen in Zuid-Holland is inmiddels incident management van kracht.

Bij een incident wordt indien mogelijk een omleidingsroute ingezet. Deze alternatieve route wordt door U-borden aangegeven.

De blauwe U-borden geven deze routes aan en worden, waar nodig, ondersteund door teksten op dynamische panelen (DRIP’s), navigatiesystemen, mobiele telefoons en op de radio. Zo kan de weggebruiker makkelijk de alternatieve route volgen. Daarnaast wordt ongewenst zoek- en sluipverkeer voorkomen. U-borden zijn blauwe borden met een nummer die vastzitten aan bestaande routeborden. De U staat voor uitwijkroute. Elke uitwijkroute heeft een eigen nummer, bijvoorbeeld U35. Bij een afsluiting van de snelweg worden weggebruikers via DRIP’s geadviseerd om de blauwe U-borden te volgen.